Primăria Dumbrăvița județul Timiș

Comuna Dumbrăviţa 

Localitatea Dumbrăviţa este situată în partea centrală a judeţului Timiş, la nord de municipiul Timişoara. Centrul de comună, localitatea Dumbrăviţa este situată la 2 km distanţă de Timişoara. Ea se învecinează în nord cu comunele Giarmata şi Sânandrei, la est cu comuna Ghiroda, iar la sud şi vest cu teritoriul municipiului Timişoara.

Pe direcţia nord-sud,  localitatea este traversată de DJ.691 Timişoara-Lipova.

Click aici pentru a accesa harta digitala a comunei Dumbravita.

 

Relief

Localitatea Dumbrăviţa este aşezată într-o zonă de câmpie, cu altitudini în jur de 95,0 m.

Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri, pietrişuri, loessuri, piemontane, depozite loessiare provenite din măcinarea dealurilor piemontane estice spălate de ape. Principalele tipuri de sol întâlnite sunt: brun roşcat de pădure, cernoziom, argiluvisoluri.

Apa freatică este prezentă în straturile nisipoase şi în cele argiloase de grosime mai mare. Pâraiele Behela şi Beregsău sunt singurele cursuri de apă de suprafaţă, ce curg pe teritoriul comunei. Albiile sunt slab dezvoltate şi debitele de apă scăzute.

Studiile geotehnice efectuate au etalat următoarele condiţii de fundare:
- teren bun de fundare h min-1,5 m;
- presiunea admisă p.a.-1,5 kgf/cm pătraţi;
- apa freatică are nivelul între 2,9-3,0 m.

Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5.

Clima

Zona se caracterizează printr-o climă continental moderată cu influenţe mediraneene.
Temperaturile medii anuale sunt de 10-11 grade celsius. Temperaturile medii anuale în ianuarie sunt de –1 grad celsius şi în iulie de 22-25 grade.

Cantitatea de precipitaţii multianuale este de 600 mm. Perioada martie-septembrie prezintă umiditate atmosferi scăzută, valorile variind între 62 % (iulie)-66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca 75% din totalul zilelor.

Vântul de nord are frecvenţa mai mare, urmat de vântul de nord - est.

Iernile blânde, fără viscole şi verile calde avatajează zona, oferind condiţii bune pentru lucrări agricole timpurii.

Fauna spontană este reprezentată de : iepurele sălbatic, porcul mistreţ, vulpea, şoarecele de câmp, hârciogul şi de păsări ca: prepeliţa, fazanul.

Vegetaţia este specifică zonei de stepă propriu-zise. Dintre ierburi întâlnim: spinul vântului, colilia, iar dintre arbuşti: măceşul, porumbarul.

Aspecte demografice

Conform recensământului populaţiei efectuat în luna martie 2011, în localitatea Dumbrăviţa populaţia stabilă este de 7522 locuitori, din care 3623 sunt de sex masculin şi 3899 de sex feminin.

Linkuri utile
Presedintie Senat Camera Deputatilor Guvern Prefectura
Altele
Mersul Trenurilor Coduri Postale Pagini Aurii Aqua Dumbravita DumbravitaTV
La Dumbrăvița s-a deschis SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA PERSOANELOR
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR DUMBRĂVIȚA Șef Serviciu Csiszer Lăcrămioara...
ZITIŞTE (Serbia)
MUNICIPALITATEA ZITISTE (ŽITIŠTE) Pozitie, limite dimensiuni Municipalitatea Zitiste este situată în...
SZENTES (Ungaria)
Szentes din judeţul Csongrad, oras cu aspect tineresc de 30.000 de locuitori, situat pe malul râulu...