ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

Nr.6446  din  20 octombrie 2020

 

 

 

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

din data de 20.10.2020

 

 

 

          Subsemnatul Jozsa Ferenc,în calitate de secretar general al comunei Acățari ,am procedat astăzi 20.10.2020 ,orele 13:30  , în conformitate cu prevederile art.149  alin.(3) din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare , la aducerea la cunoștință publică prin afișare a  Sentinței Civile nr.5917/2020, pronunțată  de Judecătoria Tg-Mureș în ședința publică din data de 15 octombrie 2020, privind validarea alegerii d-lui Osvath Csaba (candidat propus de Uniunea Democrată Maghiară din România) ,în funcția de Primar al comunei Acățari, cu ocazia alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 27.09.2020.

 

       În termen de 2 (două ) zile de la aducerea la cunoștință public a Sentinței Civile, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii susmenționate  la Tribunalul Mureș.

 

 

                                                                                       Secretar general,

                                                                                      Jozsa Ferenc