ROMANIA

JUDETUL MURES

PRIMARIA COMUNEI ACATARI

Acăţari, no. 214, judetul  Mures, 547005

Tel/Fax: 0040-265 333112, 0040-265 333298; e-mail: robert@acatari.ro ; acatari@cjmures.ro

www.acatari.ro

Cod fiscal:4323578
Nr. inr. 6896/11.11.2020

 

 

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

 

 

          Unitatea administrativ-teritorială ACĂȚARI, din județul Mureș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 40 începând cu data de 20 noiembrie 2020 pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei Comunei Acățari, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

 

 

 

 

                                                                                    Primar

                                                                             Osvath Csaba