Primaria Valea†Ierii - www.primariavaleaierii.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

Fişa serviciului

- Fisa serviciului voluntar

Intervenţii

Măsuri preventive

- Măsuri preventive in diferite situaţii de urgenţă
- Tematici de pregătire Ón şcoli

Multimedia - foto video

- Intervenţie 11 ianuarie 2009
- Intervenţie 14 - 19 noiembrie 2011
- Pregătire practică a membrilor S.V.S.U.
- Pregătire teoretică a membrilor S.V.S.U.

Planificarea controalelor de prevenire

- Grafic de control al S.V.S.U pe anul 2013
- Graficul de informare publică pe anul 2013

Planificarea exerciţiilor

Planul de pregătire

- Plan pregatire 2013
- Tematica pregatire 2013

Recrutare personal

Registrul istoric

Planul de apărare Ómpotriva inundaţiilor 2014-2017

- Planul de apărare Ómpotriva inundaţiilor, gheţurilor şi a poluărilor accidentale al comunei Valea Ierii, judeţul Cluj