Primaria Valea Ierii - www.primariavaleaierii.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


H.C.L.nr.39-aprobarea vānzării către populație de material lemnos precum și a... - 30 August, 2018
H.C.L.nr.38 din 30.08.2018-aprobarea contractării unui īmprumut īn valoare de 500.000 lei, īn... - 30 August, 2018
H.C.L.nr.37 din 30.08.2018-aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne īn... - 30 August, 2018
H.C.L.nr.36 din 30.08.2018-cu privire la aprobarea valorii de investiție și a solicitării... - 30 August, 2018
H.C.L. nr.35 din 10.08.2018 - Aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și... - 10 August, 2018
H.C.L.nr.34 din 21.06.2018 - Rectificarea bugetului local - 21 Iunie, 2018
H.C.L.nr.33 din 21.06.2018 - aprobarea Planului urbanistic Zonal - Bază turistică... - 21 Iunie, 2018
H.C.L.nr.32 din 21.06.2018 - aprobarea executării lucrărilor de ' Modernizare drum forestier... - 21 Iunie, 2018
H.C.L.nr.31 din 21.06.2018 - Alegerea președintelui de ședință - 21 Iunie, 2018
H.C.L.nr.30/31.05.2018-Aprobarea unui premiu d-nei Tīra Maria la īmplinirea vārstei de 104 ani - 31 Mai, 2018
H.C.L.nr.29/31.05.2018-Īnsușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei - 31 Mai, 2018
H.C.L. nr.28/31.05.2018-Aprobarea organigramei și a statului de funcții - 31 Mai, 2018
H.C.L. nr.27/31.05.2018-Rectificarea bugetului local - 31 Mai, 2018
H.C.L. nr.26/26.04.2018-Aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului īn elaborarea planurilor... - 26 Aprilie, 2018
H.C.L. nr.25/26.04.2018-Modificare cotă lunară ACJC - 26 Aprilie, 2018
H.C.L. nr.24/26.04.2018-Delegare bunuri către Compania de Apă - 26 Aprilie, 2018
H.C.L. nr.23/26.04.2018-Rectificare buget local - 26 Aprilie, 2018
H.C.L. nr.22/17.04.2018-Modificare HCL 41/2017 -achiziție vidanjă - 17 Aprilie, 2018
H.C.L. nr.21/13.04.2018-Aprobarea scrisorii de garanție bancară pentru Modernizare drum... - 13 Aprilie, 2018
H.C.L. nr.20/02.04.2018-Modificare HCL nr.45/2017- cheltuieli neeligibile modernizare drumuri - 02 Aprilie, 2018
H.C.L. nr.19/22.03.2018-Aprobarea vānzării directe de material lemnos pentru consum propriu - 22 Martie, 2018
H.C.L. nr.18/22.03.2018-Aprobarea valorificării masei lemnoase din pădurea comunei. - 22 Martie, 2018
H.C.L. nr.17/22.03.2018-Rectificarea bugetului local. - 22 Martie, 2018
H.C.L. nr.16/22.03.2018-Aprobarea punerii la dispoziția comisiei locale de fond funciar a unui teren. - 22 Martie, 2018
H.C.L. nr.15/22.03.2018-Trecerea īn domeniul public al comunei a unor bunuri - 22 Martie, 2018
H.C.L. nr.14/22.03.2018-Constituirea comisiei speciale pentru īntocmirea inventarului bunurilor - 22 Martie, 2018
H.C.L. nr.13/14.03.2018-rectificarea bugetului local - 14 Martie, 2018
H.C.L. nr.12/14.03.2018-alegerea președintelui de ședință - 14 Martie, 2018
H.C.L.nr.11/22.02.2018-Aprobarea executării lucrărilor de īnlăturare a... - 22 Februarie, 2018
H.C.L.nr.10/22.02.2018-Aprobare īnchiriere spatiu farmacie prin licitație publică cu strigare - 22 Februarie, 2018
H.C.L. nr.9/22.02.2018- aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 - 22 Februarie, 2018
H.C.L. nr.8/08.02.2018-aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție pentru... - 08 Februarie, 2018
H.C.L. nr.7/08.02.2018-aprobarea bugetului de venioturi și cheltuieli pe anul 2018 și a listei... - 08 Februarie, 2018
H.C.L. nr.6/30.01.2018- privind aprobarea īnființării de către Comuna Valea Ierii a unei... - 30 Ianuarie, 2018
H.C.L. nr.5/30.01.2018- aprobarea planului de acţiune şi de lucrări de interes local... - 30 Ianuarie, 2018
H.C.L. nr.4/30.01.2018-validarea mandatului d-lui consilier Bodea Valentin-Aurel - 30 Ianuarie, 2018
H.C.L. nr.3/30.01.2018-īncetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Sucală Traian - 30 Ianuarie, 2018
Proces verbal al ședinței din data de 30.01.2018 - 30 Ianuarie, 2018
H.C.L. nr.2/04.01.2018-aprobarea utilizării excedentului pentru acoperirea unor goluri de casă... - 04 Ianuarie, 2018
H.C.L. nr.1/04.01.2018-aprobarea acoperirii definitive a deficitului pentru anul 2017 - 04 Ianuarie, 2018