Primaria Valea Ierii - www.primariavaleaierii.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


H.C.L.nr.54 din 01.11.2017-Aprobarea executării de lucrări Modernizare drumuri pe domeniul... - 01 Noiembrie, 2017
H.C.L.nr.53 din 27.10.2017-Darea în folosinșă gratuită a unui teren în suprafașă... - 26 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.52 din 26.10.2017-Aprobarea preluării cu titlu gratuit a unor părți sociale în... - 26 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.51 din 26.10.2017-Aprobarea Regulamentului de organizare al aparatului propriu - 26 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.50 din 26.10.2017-Aprobarea Planului de dezvoltare durabilă a comunei Valea Ierii - 26 Octombrie, 2017
H.C.L. nr.49/26.10.2017-Rectificarea bugetului local - 26 Octombrie, 2017
HCL nr.48/20.10.2017-Trecerea unor bunuri în domeniul public și delegarea acestora către... - 20 Octombrie, 2017
HCL nr.47/20.10.2017-Asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile ,,Modernizare... - 20 Octombrie, 2017
HCL nr.46/20.10.2017-Instrumentarea proiectului ,,Modernizare Scoală Gimnazială,, PNDL 2017-2020 - 20 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.45/20.10.2017-Asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile la proiect ,,Modernizare... - 20 Octombrie, 2017
H.C.L. nr.44/20.10.2017-Instrumentarea proiectului ,,Modernizare drumuri de interes local,, PNDL 2017-2020 - 20 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.43 din 28.09.2017-Aprobarea executării lucrărilor de modernizare școală pe... - 28 Septembrie, 2017
H.C.L.nr.42 din 28.09.2017-Implementarea proiectului Achiziție vidanjă combinată în comuna... - 28 Septembrie, 2017
H.C.L.nr.41 din 28.09.2017-Înființarea serviciului public de canalizare - 28 Septembrie, 2017
H.C.L.nr.40 din 28.09.2017-Desemnare membru în consiliu de administratie al școlii - 28 Septembrie, 2017
H.C.L.nr.39 din 28.09.2017 - Alegerea președintelui de ședință - 28 Septembrie, 2017
HCL nr.38 din 24.08.2017 - rectificare buget - 24 August, 2017
HCL nr.37 din 24.08.2017 - completarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local - 24 August, 2017
HCL nr.36 din 24.08.2017-completarea HCL nr.23/10.05.2017 privind delegarea serviciului de salubrizare - 24 August, 2017
HCL nr.35 din 24.08.2017-Atribuirea unui teren conform legii nr.15/2003 - 24 August, 2017
H.C.L.nr.34 din 27.07.2017 - Stabilirea unor măsuri de colectare și achiziționare a... - 27 Iulie, 2017
HCL nr.33 din 27.07.2017 -Aprobare sume pentru Biserica Ortodoxă Valea Ierii - 27 Iulie, 2017
HCL nr.32 din 27.07.2017 -Rectificarea bugetului local - 27 Iulie, 2017
HCL nr.31 din 27.07.2017 - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și... - 27 Iulie, 2017
HCL nr.30 din 27.06.2017 - Aprobare vânzare material lemnos către populație - 27 Iunie, 2017
HCL nr.29 din 27.06.2017 - Aprobare vânzare material lemnos prin licitație - 27 Iunie, 2017
HCL nr.28 din 27.06.2017 - Alegerea președintelui de ședință - 27 Iunie, 2017
HCL nr.27 din 24.05.2017 - Atribuirea unui teren conform legii nr.15/2003 - 24 Mai, 2017
HCL nr.26 din 24.05.2017 - Însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al... - 24 Mai, 2017
HCL nr.25 din 24.05.2017 - Aprobarea Statutului comunei Valea Ierii - 24 Mai, 2017
HCL nr.24 din 24.05.2017 - Validarea mandatului unui consilier - 24 Mai, 2017
HCL nr.23 din 10.05.2017 - Asigurarea serviciului de salubrizare - 10 Mai, 2017
HCL nr.22 din 27.04.2017 - Aprobare lemn pentru comună - 27 Aprilie, 2017
HCL nr.21 din 27.04.2017 - Stabilirea prețului de referință la lemn - 27 Aprilie, 2017
HCL nr.20 din 27.04.2017 - Delegare de bunuri către Compania de Apă Someș SA - 27 Aprilie, 2017
HCL nr.19 din 27.04.2017 - Convocarea AGA SC Raiar Development SRL - 27 Aprilie, 2017
HCL nr.18 din 23.03.2017-Aprobarea prețului de vânzare a materialului lemnos - 23 Martie, 2017
HCL nr.17 din 23.03.2017-aprobarea utililizării excedentului anului 2016 - 23 Martie, 2017
HCL nr.16 din 23.03.2017-Modificare HCL 53/2016 de modernizare a D.F.Soim-Tină - 23 Martie, 2017
HCL nr.15 din 23.03.2017-Prelungirea contractului de salubrizare - 23 Martie, 2017
HCL nr.14 din 23.03.2017-Aprobarea bugetului local pe anul 2017 - 23 Martie, 2017
HCL nr.13 din 23.03.2017-Aegerea președintelui de ședință - 23 Martie, 2017
HCL nr.12 din 10.03.2017-Instrumentare proiect PNDL școală - 10 Martie, 2017
HCL nr.11 din 10.03.2017-Instrumentarea proiect PNDL drumuri - 10 Martie, 2017
HCL nr.10 din 28.02.2017-Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor - 28 Februarie, 2017
HCL nr.9 din 28.02.2017-Abrogarea HCL nr.4/2017 - 28 Februarie, 2017
HCL nr.8 din 28.02.2017-Trecerea unor bunuri în patrimoniul comunei - 28 Februarie, 2017
HCL nr.7 din 28.02.2017-Constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor - 28 Februarie, 2017
HCL nr.6 din 28.02.2017-Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar - 28 Februarie, 2017
HCL nr.5 din 30.01.2017-Aprobarea vânzării de material lemnos către populație - 30 Ianuarie, 2017
HCL nr.4 din 30.01.2017 - Modificarea prețului de închiriere la pajiști - 30 Ianuarie, 2017
HCL nr.3 din 30.01.2017-Aprobarea planului de acțiune și lucrări VMG - 30 Ianuarie, 2017
HCL nr.2 din 30.01.2017 - modificarea organigramei și a statului de funcții - 30 Ianuarie, 2017
HCL nr.1 din 13.01.2017-Aprobarea rețelei școlare 2017-2018 - 13 Ianuarie, 2017