Primaria Vadu Săpat - comunavadusapat.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

ANAF propune actualizarea unor proceduri referitoare la declararea inactivitatii unui contribuabil sau, dupa caz, de reactivare fiscala a acestuia

« Inapoi

17 Iulie, 2017

ANAF propune actualizarea unor proceduri referitoare la declararea inactivitatii unui contribuabil sau, dupa caz, de reactivare fiscala a acestuia

Agentia Nationala de Administrare Fiscala propune, prin prezentul proiect de ordin următoarele:

          - includerea în conținutul procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, a fluxurilor privind declararea contribuabililor inactivi, îndreptarea erorilor materiale și reactivarea contribuabililor declarați inactivi de către organele cu atribuții de executare silită;

          - actualizarea procedurii privind reactivarea contribuabililor declarați inactivi, precum și a formularelor utilizate pentru reactivarea contribuabililor declarați inactivi, potrivit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016.

 

          Potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile Codului fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una din următoarele situații:

          a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

          b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

          c) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

          d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;

          e) durata de funcționare a societății este expirată;

          f) societatea nu mai are organe statutare;

          g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

 

          Totodată, potrivit art. 92 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul declarat inactiv, conform alin. (1) lit. a), d) - g) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

          a) își îndeplinește toate obligațiile declarative prevăzute de lege;

          b) nu înregistrează obligații fiscale restante;

          c) organul fiscal central constată că funcționează la domiciliul fiscal declarat.

 

          De asemenea, conform art. 92 alin.(6) din Codul de procedură fiscală, în cazul contribuabilului prevăzut la alin. (1) lit. d) - g), în vederea reactivării, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (5), trebuie să nu se mai afle în situația pentru care a fost declarat inactiv, conform mențiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat.

          Însă, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, au fost aduse modificări condițiilor referitoare la reactivarea contribuabililor.

          Astfel, conform alin. (5^1) al art. 92 din Codul de procedură fiscală, introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016, contribuabilul declarat inactiv conform alin. (1) lit. b) și c) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (5) și dacă organul fiscal central care a propus reactivarea constată că acesta funcționează la domiciliul fiscal declarat.

          Totodată, potrivit alin. (6) al art. 92 din Codul de procedură fiscală, modificat prin același act normativ mai sus menționat, în cazul contribuabilului prevăzut la alin. (1) lit. d) - g), în vederea reactivării, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (5), trebuie să nu se mai afle în situația pentru care a fost declarat inactiv, conform mențiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat, precum în nicio altă situație din cele prevăzute la alin. (1) lit. d) - g).