Primaria Vadu Săpat - comunavadusapat.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Acte si formulare

Actele necesare obținerii ajutorului social
Acte necesare Óntocmirii Anexei 1-deschiderea procedurii succesorale
Eliberarea certificatului de deces
Documentele necesare Óntocmirii livretului de familie
Documentele necesare pentru Óncheierea căsătoriei
Documentele necesare pentru Óntocmirea certificatului de naștere