Primaria Vadu Săpat - comunavadusapat.ro

Judetul Prahova


Sistemul de Informatii Schengen II

Vadu Săpat

Vadu Săpat

Comuna Vadu Săpat a fost reînființată prin Legea nr 84/2004 și este alcatuită din trei sate componente - Vadu Săpat, Ungureni și Ghinoaica.

Comuna se află la poalele dealurilor Istriței, la începutul unei câmpii piemontane, în valea râului Iștău. Este străbătută de șoseaua județeană DJ102K, ce o leagă spre sud de Mizil (unde se termină în DN1B) și spre sud-vest de Fântânele, Ceptura și Urlați.

Primăria, Consiliul local, Școala cu clasele I-VIII, Căminul cultural, Biblioteca , Poliția, Cabinetul medical și Poșta se află în satul Vadu Săpat, care are statut de reședința a comunei. 

Vadu Săpat este o localitate străveche, cu un trecut istoric bogat. În arhivele  Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova există o serie de documente care atestă continuitatea în zona ocupată astăzi de locuitorii comunei.

În apropierea satului reședința- Vadu Săpat- se află Valea Budureasca, unde pe o suprafață de aproximativ 10 km.2 sunt concentrate 31 de situri arheologice care atestă nu mai puțin de 160 de niveluri de locuire. Datorită cercetărilor arheologice anuale, inițiate în 1959 de istoricul Victor Teodorescu, Valea Buduresca a fost definită  ca o veritabilă Rezervație Arheologică.

De asemenea, în comuna se află biserica „Buna Vestire”-Mărășeasca (1802–1810), monument istoric de arhitectură de interes național aflat în satul Vadu Săpat, ansamblu alcătuit din ruinele bisericii propriu-zise și din zidul de incintă.