Primaria Unguraş

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE STABILITE PENTRU ANUL 2019 CONF HCLU... - 27 Decembrie, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL - 27 Decembrie, 2018
PRIVIND STABILIREA TARIFULUI PENTRU SALUBRITATE - 12 Decembrie, 2018
PRIVIND APROBAREA PRETULUI DE CUMPARARE A TERENULUI CU SUPRAFATA DE 330 MP SITUAT IN COMUNA UNGURAS - 12 Decembrie, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL - 12 Decembrie, 2018
PRIVIND MODIFICAREA INENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC - 29 Noiembrie, 2018
PRIIND APROBAREA PRELUNGIRE VALABILITATII PUG - 29 Noiembrie, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL - 29 Noiembrie, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA DECEMBRIE - 29 Noiembrie, 2018
PRIVIND STABILREA UNOR TAXE LOCALE PE TIMP LIMITAT - 29 Noiembrie, 2018
PRIVIND STABILIREA CHIRIILOR PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTE - 29 Noiembrie, 2018
PRIVIND STABILIREA SI APROBAREA PROFITURILOR CE SE POT OBTINE PE AN PRIN UTILIZAREA TERENEURILOR... - 29 Noiembrie, 2018
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE AUL 2019 - 29 Noiembrie, 2018
PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE DE INTERES LOCAL: PROIECT REGIONAL... - 25 Octombrie, 2018
PRIIND APROBAREA CUMPARARII UNUI TEREN - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARELA DATA DE 30.09.2018 - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL - 28 Septembrie, 2018
PRIIND PREMIEREA ELEVILOR DIN SCOALA GIMNAZIALA UNGURAS - 28 Septembrie, 2018
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE'PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI... - 20 Septembrie, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 28 August, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA SEPTEMBRIE - 28 August, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 26 Iulie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA DATA DE 30.06.2018 - 26 Iulie, 2018
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI E EZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI PENTRU PLATFORMA DE GUNOI DE... - 28 Iunie, 2018
PRIVIND APROBAREA INCIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIE CABINET STOMATOLOGIC - 28 Iunie, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA IUNIE - 31 Mai, 2018
PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT SI DEMOLAREA IMOBILULUI CLADIRE SCOALA BATIN - 31 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI BULDOZE PENTRU REPROFILAREA URGENTA A UNOR DRUMURI DE HOTAR DISTRUSE - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE DE INTERES LOCAL . CONSTRUIRE... - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE 31.03.2018 - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR EDILITAR-GOSPODARESI, CARE SE VOR DESFASURA LA NIVELUL... - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBARE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASOCIATIA SPORTIVA CETATEA UNGURAS - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2017 - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETEI DE 2.50 HA PASUNE DIN DOMENIUL PUBLIC - 29 Martie, 2018
PLANUL DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, POTRIVIT L416/2001 - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA PENTRU IMOBILUL SITUAT... - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 22 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PLUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI... - 27 Februarie, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA MARTIE 2018 - 27 Februarie, 2018
PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR IN SUMA DE 40.900 LEI DE LA BUGETUL DE STAT AL COMUNEI UNGURAS... - 27 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE DE CATRE RCS&RDS SA IN SCOPUL REALIZARII... - 27 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 09 Februarie, 2018
PRIVIND ABROGAREA HCLU NR.14/31 MARTIE 2011, PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 76 PRIVIND INVENTARUL... - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATUTULUI DE FUNCTII SI A NUMARULUI DE POSTURI DIN CADRUL APARATULUI DE... - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND MODIFICAREA H 41/2017 , PRIVIND SATBILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILIREA TAXEI DE COSERIT - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILREA TARIFULUI PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE LA NIVELUL COMUNEI UNGURAS PE ANUL 2018 - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII GOLULUI DE CASA LA SECTIUNEA FUNCTIONARE CU SUMA DE 120.000 LEI - 08 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE - 08 Ianuarie, 2018