Primaria Unguraş

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2016

2016 2015 2013 2012

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


privind modificarea inventarului domeniului public insusit prin HCL nr. 27/25.06.2015 - 29 Septembrie, 2016
Privind aprobarea Regulamentului de ordine Interioara al Primarieii Comunei Unguras - 29 Septembrie, 2016
Privind modificarea art1) din HCL 50/29.11.2012 privind stabilirea orarului de functionare pentru... - 29 Septembrie, 2016
Privind aprobarea din excedentul anului 2015 asigurarea sumei de 237.000 lei pentru obiectivul de... - 29 Septembrie, 2016
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unguras , judetul Cluj pe anul... - 29 Septembrie, 2016
privind alegerea presedintelui de sedinta - 25 August, 2016
Privind aprobarea premierii elevului Ferencz Peter, elev in clasa V-a, la Scoala Gimnaziala Unguras cu... - 25 August, 2016
Privind mandatarea doamnei Muresan Ildiko-primarul Comunei Unguras- sa reprezinte Consiliul Local al... - 25 August, 2016
Privind desemnarea reprezentantului comunei Unguras in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de... - 25 August, 2016
Privind desemnarea reprezentantului Comunei Unguras din judetul Cluj in Adunarea generala a Asociatiei... - 25 August, 2016
Privind modificarea inventarului domeniului public insusit prin HCL nr. 27 din 25.06.2015 - 20 Iulie, 2016
Privind aprobarea finantarii achipei de fotbal din cadrul Asociatiei Sportive 'Cetatea Unguras' pentru... - 20 Iulie, 2016
Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la adunarea sateasca din localitatea Valea... - 20 Iulie, 2016
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare A Consiliului Local al comunei Unguras - 20 Iulie, 2016
Privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata... - 20 Iulie, 2016
Privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - 27 Iunie, 2016
Privind alegerea viceprimarului Comunei Unguras - 27 Iunie, 2016
Privind alegerea presedintelui de sedinta - 27 Iunie, 2016
Privind Constituirea Consiliului Local al comunei Unguras - 27 Iunie, 2016
Privind validarea alegerii Consiliului Local al comunei Unguras - 27 Iunie, 2016
Privind alegerea Comisiei de validare - 27 Iunie, 2016
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unguras - 26 Mai, 2016
privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 martie 2016 - 28 Aprilie, 2016
privind aprobarea programului activitatilor edilitar-gospodaresti, care se vor desfasura la nivelul... - 28 Aprilie, 2016
privind participarea Comunei Unguras la parteneriatul -public -privat GAL ce va implementa Startegia de... - 07 Aprilie, 2016
privind aprobarea acorduluisi avizul pentru documentatia tehnica depusa de Campania de Apa Somes S.A.... - 07 Aprilie, 2016
privind atribuirea in folosinta gratuita, ASOCIATIEI SPORTIVE CETATEA UNGURAS, a cladirii situata in com... - 07 Aprilie, 2016
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a loturilor zootehnice din domeniul public al com.... - 31 Martie, 2016
Privind aprobarea Planului de Actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2016 - 31 Martie, 2016
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Unguras - 31 Martie, 2016
privind validarea mandatului de consilier local al domnului ILca DORINEL - 31 Martie, 2016
Privind incetarea mandatului de consilier local al domnului MURESAN IOAN, ca urmare a decesului acestuia... - 31 Martie, 2016
PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FIACIAR IN SUMA DE 36.900 LEI DE LA BUGETUL DE LOCALAL COMUNEI UNGURAS... - 25 Februarie, 2016
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 25 Februarie, 2016
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015 - 25 Februarie, 2016
PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO-METROPOLITAN... - 25 Februarie, 2016
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI , STATULUI DE FUNCTII SI A NUMARULUI DE POSTURI DIN CADRUL APARATULUI DE... - 25 Februarie, 2016
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DI APARATUL DE SPACIALITATE A PRIMARULUI... - 25 Februarie, 2016
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC INSUSIT PRIN HCL NR. 27/25.06.2015 - 25 Februarie, 2016
PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMPARTIMENTULUI URBANISM SI... - 25 Februarie, 2016
PRIVIND STIMULAREA PARTICIPARII LA INVATAMANTUL PRESCOLAR A COPIILOR PROVENIND DIN FAMILIILE DEFAVORIZATE... - 05 Februarie, 2016
STABILIREA CONSUMULUI LUNAR DE CONBUSTIBILPENTRU AUTOTURISMUL DIN DOTAREA PRIMARIEISI A CHELTUIELILOR DE... - 28 Ianuarie, 2016
APROBAREA DE STIMULENTE IN BANI PENTRU CABINETUL DE FAMILIE SC CLADIMED SRL UNGURAS - 28 Ianuarie, 2016
INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN - 28 Ianuarie, 2016
APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI - 28 Ianuarie, 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiti -moderizare DC 12 UNGURAS-DAROT - 18 Ianuarie, 2016
aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare - 07 Ianuarie, 2016