Primaria Unguraş

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2013 2012 0000

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE IN COMUNA UNGURAS - 14 Decembrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 14 Decembrie, 2017
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, STATUTUL DE FUNCTII A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI... - 28 Noiembrie, 2017
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA DECEMBRIE 2017 - 28 Noiembrie, 2017
PRIVIND STABILIREA CHIRIILOR PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTE PENTRU ANUL 2018 - 28 Noiembrie, 2017
PRIVIND STABILIREA SI APROBAREA PROFITURILOR CE SE POT OBTINE PE AN PRIN UTILIZAREA TERENURILOR AGRICOLE,... - 28 Noiembrie, 2017
PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE LOCALE PE TIMP LIMITAT - 28 Noiembrie, 2017
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 - 28 Noiembrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 28 Noiembrie, 2017
PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UNGURAS - 31 Octombrie, 2017
PRIVIND STABILIREA REDEVENTEI PENTRU CABINETUL MEDICAL DE FAMILIE CONCESIONAT DOAMNEI FEIER DIANA CARINA - 31 Octombrie, 2017
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIE RE A EXERCITIULUI BUGETAR LA DATA DE 30.09.2017 - 31 Octombrie, 2017
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIE RE A EXERCITIULUI BUGETAR LA DATA DE 30.09.2017 - 31 Octombrie, 2017
PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA UNGURAS - 31 Octombrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 31 Octombrie, 2017
privind exprimarea acordului de reabilitare in sarcina Sc Salzbergwerk-ressourcen und inestitionen srl... - 28 Septembrie, 2017
PRIVIND REVOCAREA HCL 20/25.05.2017 PRIVIND APROBAREA SUMEI DE 3000 LEI ASOCIATIEIEI VARFI EGYESULET - 28 Septembrie, 2017
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI SI ASIGURAREA COFINANTARII PENTRU REPARATIE SCOALA... - 21 Septembrie, 2017
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA SEPTEMBRIE 2017 - 31 August, 2017
PRIVIND APROBAREA ONTULUI DE INCHEIERE A EXECITIULUI BUGETAR LA DATA DE 30.06.2017 - 31 August, 2017
APROBAREA PREMIERII ELEVULUI FERENCZ PETER PENTRU REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURILE DE MATEMATICA - 31 August, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii 'MODERNIZARE DC 12 UNGURAS... - 27 Iulie, 2017
privind stabilrea cuantumului maxim lunar al indemnizatiei de sedinta de care beneficiaaza consilierii... - 27 Iulie, 2017
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari publici si personalul contractual din cadrul... - 27 Iulie, 2017
privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al aparatului de spacilalitate al... - 27 Iulie, 2017
privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren arabil extravila in suprafat de 23.000 mp apartinand... - 20 Iulie, 2017
privind aprobarea participarii comunei Unguras la 'Programul Competitiv de finantare Investitii la... - 20 Iulie, 2017
privind aprobarea participarii comunei Unguras judetul Cluj la 'Programul Competitiv de finantare... - 20 Iulie, 2017
priind alegerea presedintelui de sedinta incepand cu luna iunie2017 - 25 Mai, 2017
privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 3000 lei pentru ASOCIATIA VARFI EGYESULET - 25 Mai, 2017
privind modificarea si completarea H nr. 10/23.02.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie... - 25 Mai, 2017
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 3 loturi terenuri agricole din domeniul public... - 27 Aprilie, 2017
privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2017 - 27 Aprilie, 2017
privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 6000 lei , pentru formatia de dansuri ARVALANYHAJ - 27 Aprilie, 2017
privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 36900 lei de la dugetul local al comunei, pentru... - 27 Aprilie, 2017
privind aprobarea programului activitatilor edilitar-gospodaresti care se vor desfasura la nivelul... - 27 Aprilie, 2017
privind aprobarea finatarii echipei de fotbal din cadrul ASOCIATIEI SPORTIVE 'CETATEA UNGURAS' pentru... - 05 Aprilie, 2017
privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI sau de lucrari de interes local pe anul 2017, privind venitul minim... - 16 Martie, 2017
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Unguras - 16 Martie, 2017
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor suprafete de pasuni din domeniul public al... - 23 Februarie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cfinantarii pentru obiectivul de... - 23 Februarie, 2017
privind aprobarea executarii lucrarilor de constructie aferente investitiei REABILITARE DC 15 SI DC 16... - 23 Februarie, 2017
privind aprobarea executarii lucrarilor de constructie aferentwe investitiei REPARATIE CAPITALA SCOALA... - 23 Februarie, 2017
privind alegerea presedintelui de sedinta - 23 Februarie, 2017
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate a primarului... - 23 Februarie, 2017
privind aprobarea organigramei , statului de functii si a numarului de posturi - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2016 - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea retelei scolare in comuna Unguras pentru anul 2017-2018 - 26 Ianuarie, 2017
privind aprobarea acoperirii golului de casa la sectiunea functionare cu suma de 100.000 lei - 26 Ianuarie, 2017