Primaria Unguraş

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2013 2012 0000

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 28 August, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA SEPTEMBRIE - 28 August, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 26 Iulie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA DATA DE 30.06.2018 - 26 Iulie, 2018
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI E EZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI PENTRU PLATFORMA DE GUNOI DE... - 28 Iunie, 2018
PRIVIND APROBAREA INCIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIE CABINET STOMATOLOGIC - 28 Iunie, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA IUNIE - 31 Mai, 2018
PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT SI DEMOLAREA IMOBILULUI CLADIRE SCOALA BATIN - 31 Mai, 2018
PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI BULDOZE PENTRU REPROFILAREA URGENTA A UNOR DRUMURI DE HOTAR DISTRUSE - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE DE INTERES LOCAL . CONSTRUIRE... - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE 31.03.2018 - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR EDILITAR-GOSPODARESI, CARE SE VOR DESFASURA LA NIVELUL... - 26 Aprilie, 2018
PRIVIND APROBARE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASOCIATIA SPORTIVA CETATEA UNGURAS - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2017 - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETEI DE 2.50 HA PASUNE DIN DOMENIUL PUBLIC - 29 Martie, 2018
PLANUL DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, POTRIVIT L416/2001 - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA PENTRU IMOBILUL SITUAT... - 29 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 22 Martie, 2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PLUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE A PRIMARULUI... - 27 Februarie, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA INCEPAND CU LUNA MARTIE 2018 - 27 Februarie, 2018
PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR IN SUMA DE 40.900 LEI DE LA BUGETUL DE STAT AL COMUNEI UNGURAS... - 27 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE DE CATRE RCS&RDS SA IN SCOPUL REALIZARII... - 27 Februarie, 2018
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI UNGURAS - 09 Februarie, 2018
PRIVIND ABROGAREA HCLU NR.14/31 MARTIE 2011, PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 76 PRIVIND INVENTARUL... - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATUTULUI DE FUNCTII SI A NUMARULUI DE POSTURI DIN CADRUL APARATULUI DE... - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND MODIFICAREA H 41/2017 , PRIVIND SATBILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILIREA TAXEI DE COSERIT - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND STABILREA TARIFULUI PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE LA NIVELUL COMUNEI UNGURAS PE ANUL 2018 - 30 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII GOLULUI DE CASA LA SECTIUNEA FUNCTIONARE CU SUMA DE 120.000 LEI - 08 Ianuarie, 2018
PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE - 08 Ianuarie, 2018