Primaria Uivar - www.primariauivar.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

REGISTRUL FERMELOR

« Inapoi

14 Aprilie, 2006

REGISTRUL FERMELOR. TERMEN LIMTĂ 1 MAI 2006

A fost înfiinţat în baza Ord.Min. nr.302 din 20 aprilie 2005. Scopul acţiunii este identificarea şi înregistrarea potenţialilor beneficiari ai sprijinului prevăzut în Politica Agricolă Comună prin plăţi directe pe suprafaţă.

Condiţii de eligibilitate pentru Schema Unică de Plăţi pe Suprafaţă pentru fermieri:

  1. utilizarea unei suprafeţe de teren agricol mai mare sau egală cu 1 ha;
  2. suprafaţa utilizată să fie formată din parcele de cel puţin 0,30 ha;
  3. menţinerea terenului agricol în condiţii agricole şi de mediu;
  4. completarea unei cereri şi înregistrarea ei.

Avantajele înscrierii fermelor în Registrul Fermelor:

Datele de identificare ale fermelor şi datele despre parcelele agricole utilizate vor fi folosite în primul an de acordare a plăţilor directe pe suprafaţă (după aderare) de către administraţie pentru a trimite fiecărui potenţial beneficiar de sprijin un formular de solicitare a sprijinului personalizat, incluzând materiale grafice (ortofotografii) cu suprafeţele de teren în care se află parcelele utilizate.

Pentru înscrierea în Registrul Fermelor trebuie doar să veniţi până la Primăria comunei Uivar pentru a completa formularele puse la dispoziţie de un angajat al Primăriei.

ATENŢIE !!!!!!

Neînscrierea în Registrul fermelor la termenii stabiliţi face imposibilă acordarea de subvenţii în perioada de preaderare şi după aderarea României la UE.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa-l contactati pe domnul ing.Pascu Eugen la numarul de tel: 0256-366501