Primaria Tritenii de Jos - www.primariatriteniidejos.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Structura

Conducere

Primar

SAȘA VALER

Viceprimar

RAFAI RAUL COSMIN

Secretar (delegat) UAT

SUCIU LOREDANA

Contabilitate

Contabil

ROȘCA ANDREEA

Contabil

FAZACOS MADALINA

Taxe și impozite

CHIROI-PUȘCAȘ ANDREEA AUGUSTINA

Taxe și impozite

ZĂHAN OANA- MĂDĂLINA

Casier

SOPORAN ANA

Casier

ȘIMON VIORICA

Juridic

Inspector Achizitii Publice

BOTOȘ ADELA

Stare civila

Referent

ZAHAN MARIA

Cultură

Bibliotecar

LUDUȘAN ANA

Referent cultural

MĂRGINEAN PAVEL

Asistenta sociala

Inspector

TAAR IMOLLA

Referent

BOCOȘ IOAN

Registratura

Functionar

SUCUTURDEAN ADINA

Sef formatie pompieri

Sef formatie pompieri

ROȘCA DUMITRU

Transporturi

Coordonator activități transport

CECLAN DAVID-BOGDAN

Buldoexcavatorist

LUDUȘAN GHERASIM

Mașinist terasamente

LUDUȘAN TOADER

Șofer autocamion

MOTRICI IOAN

Deservire

Guard

LUDUȘAN LENUȚA