Primaria Tauţ - www.primariataut.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


aprobarea decontarii ordinelor de deplasare - Scoala Taut - 15 Februarie, 2018
aprobarea scutirii la taxa de salubrizare -Minisel - 15 Februarie, 2018
aprobare Plan de Aparare impotriva inundatiilor pt.2018 - 2020 - 15 Februarie, 2018
aprobarea programului de achizitii publice a comunei Taut pt.anul 2018 - 15 Februarie, 2018
plata cotizatiei Consiliului Local Taut pt.anul 2018 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa... - 15 Februarie, 2018
aprobarea Planului de Actiune si Lucrari de interes local conform Legii 416/2001 pentru anul 2018 - 15 Februarie, 2018
aprobare buget local 2018 - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea ordinii de zi - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea Procesului verbal din sedinta ordinara a CLTaut - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt.personalul didactic Scoala Taut - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea lucrarii Reparatii drumuri comunale prin petruire - 31 Ianuarie, 2018
privind lucrarea Reparatii strazi Nadas - 31 Ianuarie, 2018
privind obiectivul Reparatii curente la scoala Nadas - 31 Ianuarie, 2018
privind plata cotizatiei CL Taut pt.2018 ADISGD - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea excedentului bugetar rezultat la sfrsitul anului 2017 - 31 Ianuarie, 2018
privind modificarea organigramei ,a statului de functii,stabilirea salariilor - 31 Ianuarie, 2018
privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul Cl Taut - 31 Ianuarie, 2018
privind validarea celor 3 consilieri locali pt.CL Taut pe locurile vacante - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea pv din sedinta de indata a CL Taut din 23.01.2018 - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea desemnarii unui membrudin consilierii locali in functia de presedinte de sedinta - 31 Ianuarie, 2018
Extindere retea de apa si infiintare retea de canalizare menajera,inclusiv bransamente si racorduri... - 23 Ianuarie, 2018
prvind implementarea proiectului 'Extindere retea de apa si infiintare retea de canalizare menajera... - 23 Ianuarie, 2018
prvind aprobarea Ordinei de zi pentru sedinta de indata a CL Taut din data de 23.01.2018 - 23 Ianuarie, 2018
privind aprobarea PV din sedinta de indata a CL Taut din data de 20.12.2017 - 23 Ianuarie, 2018