Primaria Tauţ - www.primariataut.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotarare privind actualizarea Regulamentului serviciul public de alimentare cu apa si canalizare din... - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea fondurilor pentruvoucherele de vacanta si a Regulamentului de acordare a... - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al localitatilor Comunei Taut - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea majorarii valorii inventarului pentru bunurile aferente sistemului de... - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului centralizat de venituri si cheltuieli ale... - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind rectificarea bugetului local la data de 26.07.2018 - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind Ordinea de zi pt. sedinta ordinara a CLTaut din data de 26.07.2018 - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea PV pt.sedinta ordinara din data de 30.05.2018 si sedinta de indata din 19.07.2018 - 26 Iulie, 2018
Hotarare privind implementarea proiectului 'Achizitie buldoexcavator Com. Taut ',jud. Arad - 19 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pt.investitia 'Achizitionare buldoexcavator Com.... - 19 Iulie, 2018
Hotarare privind introducerea si actualizarea bunurilor in domeniul public al Comunei Taut - 17 Iulie, 2018
Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu ce apartine domeniului public... - 30 Mai, 2018
Hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de... - 30 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea Raportului viceprimarului Comunei Taut ,cu privirea la starea... - 30 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de... - 30 Mai, 2018
Hotarare privind demararea procedurii de realizare a integritatii sistematice a sectoarelor cadastrale... - 30 Mai, 2018
Hotarare privind rectificarea bugetului local la data de 30.05.2018 - 30 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea Ordini de zi pt.sedinta ordinara a Consiliului local Taut din data de 30.05.2018 - 30 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea Proceselor verbale pt.sedintele Consiliului local Taut din data de... - 30 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea desemnarii unui membru din cosilierii locali in functia de presedinte de... - 30 Mai, 2018
Hotarare privind stabilirea taxei pt. eliberarea Atestatului de producator si s Carnetului de... - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea Raportului primarului comunei Taut ,cu privire la starea economica ,sociala si... - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea scoaterii din inventarul Comunei Taut a remizei PSI Nadas - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii ce apartin domeniul public al... - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea majorarii valorii inventarului pt.bunurile aferente sistemului de alimentare... - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea centralizatorului inventarului ,Comunei Taut pt.anul 2017 - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local centralizat de venituri si... - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind rectificarea bugetului localla data de 17.04.2018 - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea ordini de zi pt.sedinta ordinara a CL Taut din 17.04.2018 - 17 Aprilie, 2018
Hotarare privind PV din sedinta ordinara a CLTautdin 15.02.2018 - 17 Aprilie, 2018
hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019 la nivelul UAT Taut - 28 Februarie, 2018
Hotarare privind Regulamentul de organizare si administrare a pajistilor comunale - 28 Februarie, 2018
Hotarare privind inchirierea pajistilor - 28 Februarie, 2018
aprobarea decontarii ordinelor de deplasare - Scoala Taut - 15 Februarie, 2018
aprobarea scutirii la taxa de salubrizare -Minisel - 15 Februarie, 2018
aprobare Plan de Aparare impotriva inundatiilor pt.2018 - 2020 - 15 Februarie, 2018
aprobarea programului de achizitii publice a comunei Taut pt.anul 2018 - 15 Februarie, 2018
plata cotizatiei Consiliului Local Taut pt.anul 2018 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa... - 15 Februarie, 2018
aprobarea Planului de Actiune si Lucrari de interes local conform Legii 416/2001 pentru anul 2018 - 15 Februarie, 2018
aprobare buget local 2018 - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea ordinii de zi - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea Procesului verbal din sedinta ordinara a CLTaut - 15 Februarie, 2018
privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pt.personalul didactic Scoala Taut - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea lucrarii Reparatii drumuri comunale prin petruire - 31 Ianuarie, 2018
privind lucrarea Reparatii strazi Nadas - 31 Ianuarie, 2018
privind obiectivul Reparatii curente la scoala Nadas - 31 Ianuarie, 2018
privind plata cotizatiei CL Taut pt.2018 ADISGD - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea excedentului bugetar rezultat la sfrsitul anului 2017 - 31 Ianuarie, 2018
privind modificarea organigramei ,a statului de functii,stabilirea salariilor - 31 Ianuarie, 2018
privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul Cl Taut - 31 Ianuarie, 2018
privind validarea celor 3 consilieri locali pt.CL Taut pe locurile vacante - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea pv din sedinta de indata a CL Taut din 23.01.2018 - 31 Ianuarie, 2018
privind aprobarea desemnarii unui membrudin consilierii locali in functia de presedinte de sedinta - 31 Ianuarie, 2018
Extindere retea de apa si infiintare retea de canalizare menajera,inclusiv bransamente si racorduri... - 23 Ianuarie, 2018
prvind implementarea proiectului 'Extindere retea de apa si infiintare retea de canalizare menajera... - 23 Ianuarie, 2018
prvind aprobarea Ordinei de zi pentru sedinta de indata a CL Taut din data de 23.01.2018 - 23 Ianuarie, 2018
privind aprobarea PV din sedinta de indata a CL Taut din data de 20.12.2017 - 23 Ianuarie, 2018