Primaria Tăureni - www.primariataureni.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Transparenta Decizionala

Anunt (0000-00-00)

Anunț ,Exp.de motive și Raport de specialitate , proiect de hotărāre privind aprobare P.U.Z. introducere īn intravilan și stabilire zonă fubncționalīă pt.Zootehnie și producție

Proiect de hoărāre ,Expunere de motive,Raport de specialitate ,Anunț -introducere īn intravilan și stabilire zonă funcțională pt.zootehnie și producție -8,5 ha (2018-06-05)

Anunț -Proiect de hotărāre privind delegarea gestiunii serviciuluiu public de salubrizare și aprobarea Regulamentului cadru al serv.de salubrizare

Anunț-Proiect de hotărāre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare și aprobarea Regulamentului cadru al serv.de salubrizare Comuna Tăureni (2018-03-01)

Anunț Convocator Ședință de Consiliu Ordinară

Anunț Convocator Ședință de Consiliu Ordinară pentru data de 21.07.2018 (0000-00-00)

Anunț dezb.publică rectif.buget luna august 2018,proiect de hot.,Raport de specialitate

Anunț dezbatere publică rectificare bugetară luna august 2018,proiect de hot. și Rap.de specialitate (2005-07-20)
Anunț dezbatere publică rectificare bugetară luna august 2018,proiect de hot. și Rap.de specialitate (0000-00-00)

Anunț dezbatere publică pt.rectificare de buget ,proiect de hot.și Raport de specialitate

Anunț, Proiect de hotărāre privind īnființarea serviciului public de apă și canalizare ,Regulament de funcționare , Expunere de motive și Raport de specialitate

Proiect de hotărāre privind aprobarea serv.public de apă și canalizare, a Regulamentului de funcționare a acestuia ,Exp.de motive, Rap.de specialitate (2018-08-14)

Buget local

Proiect de hotărăre privind aprobare PUZ INtroducere īn intravilan și stabilire zonă funcțională pt.zootehnie și producție suptafața de 8,5 ha ,Anunț, Expunere de motive și Rap.de specialitate

Proiect de hotărāre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2017

Proiect de hotărāre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2017 (2018-04-26)

Proiect de hotărāre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2017

Raport implementare Legea nr.52/2003 -anul 2016

Raport implementare Legea nr.52/2003 anul 2017 și Legea nr.544 (2018-01-22)
Legea nr.52/2003 (2017-02-17)

Raport -Legea nr.52/2003-pe anul 2015

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52 ĪN ANUL 2015 (2016-02-23)

Raport -Legea nr.544 /2004 pe anul 2015

Model cerere pentru informatii -Legea nr.544/2004,Reclamatie administrativa 1,Reclamatie administrativa 2 (2016-02-22)
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ĪN ANUL 2015 (2016-02-02)

Raport implementare Legea nr.544/2001 pentru anul 2016

Legea nr.544/2016 -Raport pentru anul 2016 (2017-02-17)