Primaria Tăureni - www.primariataureni.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunț -Convocator ședință de consiliu -luna aprilie ,ziua 27 , anul 2017

« Inapoi

20 Aprilie, 2017

 

DISPOZITIA Nr. 65

Din : 20.04.2017

Privind convocarea Consiliului local în şedinţă  ordinară de  lucru

 

 

            Oltean Ovidiu – primarul  comunei  Taureni,judetul  Mures

            Avand in vedere   prevederile art. 39   alin.1  din  Legea  nr. 215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , coroborat cu dispozițiile O.G.R. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,actualizată

In temeiul  art .68   alin.  1 si art. 115  alin. 1  lit.   a din  Legea nr.  215/ 2001- Legea administratiei publice locale,republicata , cu  modificarile si completarile  ulterioare

 

DISPUN :

 

            Art.1.Se convoacă  Consiliul local  al  comunei Tăureni  în şedintă ordinară  de lucru în data de  27.04.2017  ora  19 ,00  la sediul  Primariei  comunei  Taureni  cu urmatoarea ordine de zi :

 

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de  execuţie bugetară  pentru  anul 2016  a comunei  Tăureni

 2.Proiect de hotărâre privind  mandatarea  Primarului comunei  Tăureni  să reprezinte in justitie  Consiliul  Local al comunei  Tăureni , judetul  Mureş

            3.Proiect de hotărâre privind acordul pentru  inițierea și depunerea unui proiect în cadrul Programului operațional  Capital Uman 2014-2020

 

Art.2.Secretarul  comunei  va duce la indeplinire prezenta dispozitie.

 

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Semnatura

1.

Moldovan Mircea

 

2.

Baba Mihai

 

3.

Luca Ioan

 

4.

Muresan Gheorghe

 

5.

Hanuschi   Vasile

 

6.

Rusu  Dorina

 

7.

Rotar Ioan - Sorin

 

8.

Porumb     Liviu    

 

9.

Capata Teodor

 

 

 

PRIMAR

OLTEAN OVIDIU

 

                                                                                   Vizat  pt.legalitate -secretar

                                                                               Oltean Maria

 

 

 

Autor: Oltean Ovidiu


Lista de fisiereConvocat..doc