Primaria Tăureni - www.primariataureni.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 0000

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


H.C.L.nr.55/30.10.2017 privind aprobarea completării Inventarului domeniului public al comunei... - 30 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.54/30.10.2017 privind actualizarea indicat.teh.ec.ai investiției Modernizare drumuri... - 30 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.53/25.10.2017 privind aprob.prinicpalilor indic.teh.ec. actualizați a investiției... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.52/25.10.2017 privind īncetarea de drept a funcției de consilier local , prin demisie , a... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.51/25.10.2017 privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil teren īn... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.50/25.10.2017 privind aprobarea regimului juridic al investiției Branașamente de... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.49/25.10.2017 privind aprobarea regimului juridic al investiției Construire sediu... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.48/25.10.2017 privind aprobarea regimului juridic al investiției Modernizare drumuri... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.46/25.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L. nr.45 /25.10.2017 privind completarea H.C.L. nr.38/23/.08.2017 - 25 Octombrie, 2017
H.C.L. nr.44/25.10.2017 privind validarea Dispoziției primarului nr.136/2017 privind rectificarea... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L. nr.47/25.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și... - 25 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.43/02.10.2017 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a unor sume privind... - 02 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.42/02.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - 02 Octombrie, 2017
H.C.L.nr.40/27.09.2017 privind validarea Dispoziției primarului nr.128/05.09.2017 - 27 Septembrie, 2017
H.C.L.nr.39/27.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local īn Consiliul de... - 27 Septembrie, 2017
H.C.L.nr.38/23.08.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - 23 August, 2017
H.C.L.nr.37/23.08.2017 privind actualizarea tarifului /taxei speciale de salubritate - 23 August, 2017
H.C.L. nr.35/17.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcționarii... - 17 August, 2017
H.C.L. nr.36/31.07.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - 31 Iulie, 2017
H.C.L. nr.31/17.07.2017 privind implementarea Investiției la nivelul comunităților locale... - 31 Iulie, 2017
H.C.L. nr.36/31.07.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - 17 Iulie, 2017
H.C.L. nr.33/17.07.2017 privind completarea Inventarului domeniului public al comunei Tăureni - 17 Iulie, 2017
H.C.L. nr.32/17.07.2017 privind aprobrea dezlipirii /dezmembrării imobilului īn... - 17 Iulie, 2017
H.C.L.nr.30/14.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - 05 Iulie, 2017
H.C.L. nr.29/14.06.2017 privind validarea dispoziției primarului nr. 80/2017 - 05 Iulie, 2017
H.C.L.nr.28/14.06.2017 privind acordul și inițierea depunerii unui proiect POCU 2014-2020 - 05 Iulie, 2017
H.C.L.nr.27/29.05.2017 privind aprobarea Planului de acoperire a riscurilor - 05 Iulie, 2017
H.C.L.nr.30/14.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - 14 Iunie, 2017
H.C.L. nr.29/14.06.2017 privind validarea Dispoziției Primarului nr.80/02.06.2017 - 14 Iunie, 2017
H.C.L. nr.26/29.05.2017 privind validarea Dispoziției primrului nr.71/2017 - 29 Mai, 2017
H.C.L. nr.25/27.04.2017 privind acordul pentru inițiere și depunerea unui Proiect īn cadrul... - 27 Aprilie, 2017
H.C.L. nr.24/27.04.2017 privind mandatarea Primarului comunei Tăureni să reprezinte īn... - 27 Aprilie, 2017
H.C.L. nr.23/27.04.2017 privind aprobarea contului de execuție bugetară pt.anul 2016 - 27 Aprilie, 2017
H.C.L.nr.22/23.03.2017 privind aprobarea cotei de TVA de 19 %din cadrul devizului general -proiectul... - 23 Martie, 2017
H.C.L. nr.21/23.03.2017 privind aprobarea īnlocuirii anexei la art.4 din HCL nr.12/2017 și nr.25/2016 - 23 Martie, 2017
H.C.L.nr.20 /20.03.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucări de interes local... - 20 Martie, 2017
H.C.L.nr.19/20.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 - 20 Martie, 2017
H.C.L.nr.19/20.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 - 20 Martie, 2017
H.C.L.nr.18/13.03.2017 privind aprobarea bugetului general reactualizat și a indic.teh.ec.... - 13 Martie, 2017
H.C.L. nr.17/13.03.2017 privind aprobarea Devizului bugetului general al indic.teh.ec.... - 13 Martie, 2017
H.C.L.nr.16/13.03.2016 privind aprobarea aderării Comunei Tăureni īn calitate de membru la... - 13 Martie, 2017
H.C.L.nr.16/13.03.2016 privind aprobarea aderării Comunei Tăureni īn calitate de membru la... - 13 Martie, 2017
H.C.L. nr.15 din 13.03.2017 privind aprobarea rețelei unităților de... - 13 Martie, 2017
HCL nr.14/27.02.2017 privind cofinanțarea obiectiv.de invest.Modernizare DC 118 din comuna Tăureni - 27 Februarie, 2017
H.C.L. nr.13/27.02.2017privind aprob.modif.principalilor inidicat.teh.ec.pt.investiția Modernizarea... - 27 Februarie, 2017
Hotararea Consiliului Local nr. 12/27.02.2017 privind īnlocuirea Anexei prevăzută la art.4 din... - 27 Februarie, 2017
H.C.L.nr.11/11.02.2017 privind cofinanțarea ob.de invest. Branșamente de apă... - 11 Februarie, 2017
H.C.L.nr.10/11.02.2017 privind aprob.modif.indic.teh.ec.pt.investiția Branșamente apă... - 11 Februarie, 2017
H.C.L.nr.9/11.02.2017 privind cofinanț.ob.de invest. Modernizare DC 118 - 11 Februarie, 2017
H.C.L.nr.8/11.02.2017 privind aprob.modif.indic.teh.ec.pt.investiția Modernizare DC 118 din comuna... - 11 Februarie, 2017
H.C.L.nr.7/11.02.2017 privind organiz.administr.și exploatarea pajiștilor permanente ale... - 11 Februarie, 2017
H.C.L.nr.6/11.02.2017 privind modif.HCL nr.33/2016 privind impozitele și taxele locale - 11 Februarie, 2017
H.C.L. nr.5/16.01.2017 privind aprobarea Proiectului rețelei de īnvățămānt pentru... - 16 Ianuarie, 2017
H.C.L.nr.4/16.01.2017 privind modif. HCL nr.18/2015 -cota de carburant pentru microbuzul școlar - 16 Ianuarie, 2017
H.C.L.nr.3/09.01.2017 privind īncetarea contractului de īnchiriere nr.830/31.03.2014 īncheiat īntre... - 09 Ianuarie, 2017
H.C.L. nr.1/09.01.2017 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul 2016 ,secțiunea... - 09 Ianuarie, 2017