Prezentare generală

Tarcea

Prezentare generală

Comuna Tarcea este situată in partea de nord al Judeţului Bihor. Este o comună aşezată pe terasa estică a Văii Ierului, cu numeroase petici mlăştinoase, altitudinea maximă fiind de 123 m, pe şoseaua DN19 care leagă oraşele Oradea (60 de km) şi Satu Mare (75 km), la poalele unor dealuri joase.

Temperatura medie anuală este de 11°C , vegetaţia caracteristică este cea a stepei, cu petici de păduri. Zona mlăştinoasa existentă odinioară a fost desecată, însă pe o suprafaţă mică există şi în prezent, caracteristice fiind plante ca stuful, papura, rogozul. Solurile fertile permit practicarea unei culturi cerealiere active, fiind prezente şi solurile nisipoase prielnice viticulturii.

Comuna este străbătută în partea estică de pârâul Ier, pe teritoriul comunei găsindu-se două lacuri de acumulare. La marginea comunei, la 1 km de şoseaua DN19, se întinde o suprafaţă mlăştinoasă, cu vegetaţie specifică, numită „Hartyás" potrivită pentru înfiinţarea unei rezervaţii naturale, cu peisaj tipic Văii Ierului.

Comuna Tarcea se învecinează la sud-est cu comuna Buduslău, la est cu comuna Sălacea, la nord-est cu comuna Curtuişeni, la nord-vest cu oraşul Valea lui Mihai, iar la vest cu comuna Şimian si comuna Cherechiu. Comuna are in componenţă 3 sate: Tarcea, Galoşpetreu si Adoni. Centrul de comuna este satul Tarcea.

 

Populaţia

În urma recensământului din anul 2002, populaţia comunei Tarcea este de 2703, din care numărul populaţiei active este de 1524 persoane, numărul înregistrat al şomerilor este de 52.

 

Evoluţia numerică a populaţiei comunei Tarcea:

Localitate 1886 1992 2002
Tarcea 912 1001 932
Galoşpetreu 1032 1025 987
Adoni 716 855 784

 

Populaţia comunei Tarcea după naţionalitate:

  Români Maghiari Rromi
Total: 2703 460 2081 162
% 17% 77% 6%

 

Populaţia comunei Tarcea pe grupe de vârste:

Vârstă 0-19 20-39 40-59 >60
Total: 2703 616 670 554 863

 

Obiective:

  - organizarea cursurilor de formare şi pregătire profesională;

  - monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei;

  - proiecte pentru tineret, pentru activizarea tineretului;

  - acordarea unor facilităţi de către primărie, pentru tinerii superior calificaţi;

  - organizarea de cursuri şi traininguri de formare şi recalificare în mediul rural, precedat de un studiu de evaluare din zonă;

  - instruirea reprezentanţilor autorităţii locale, pe tema dezvoltării locale pentru ca ideile să fie transpuse in proiecte speciale, în care să se implice prin colaborare cu reprezentanţii ai diferitelor instituţii (primărie, consilii locale, şcoli, biserici, întreprinzători, ONG-uri);

  - administraţia locală să găsească surse financiare, în parteneriat cu ONG-uri, biserici sau alţi reprezentanţi ai societăţii civile pentru angajarea a unui asistent social calificat;

  - asigurarea unui climat favorabil pentru stimularea investiţiilor, creând noi locuri de muncă în regiune.