Primaria Ştiuca - www.primariastiuca.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

« Inapoi

17 Mai, 2018

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND  PRELUCRAREA  DATELOR

CU  CARACTER   PERSONAL

 

Conform  cerințelor   Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale  Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, PRIMARIA COMUNEI ȘTIUCA, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea procedurilor și întocmirea actelor, avizelor, autorizațiilor, etc solicitate, pentru stabilirea drepturilor conform legislației în domeniul asistenței sociale, incluzând, după caz, efectuarea formalităților legale de asigurare a publicității anumitor categorii de acte prin înscrierea acestora în registrele naționale, corecta înregistrare în bazele de date pe care le administrăm conform legislației în vigoare, recuperarea debitelor datorate bugetului local, constatarea și sancționarea contravențiilor și resurse umane.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Refuzul dvs. determină dispunerea masurilor legale, necesare identificării acestor date.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, autorități și instituții publice centrale/ locale cu care este necesară corespondența pentru rezolvarea cazului / lucrării.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Compartimentul Informare și Relații cu Publicul. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

                                                                                     

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


Lista de fisiereNota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.pdf