Primaria Sīnmihaiu Romān - www.sinmihaiuroman.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Proiecte, investitii

Achizitie tractor Belarus cu remorca si tractor de tuns iarba
Realizare canalizare pluviala in comuna Sinmihaiu Roman, judetul Timis
Extindere retea de alimentare cu apa, localitatile Sinmihaiu Roman si Utvin, judetul Timis
Extindere sistem de canalizare in comuna Sinmihaiu Roman, judetul Timis
Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Sinmihaiu Roman, judetul Timis
Infiintare sistem centralizat de canalizare si statie epurare in satul Sinmihaiu German, comuna Sinmihaiu...
Modernizare strazi in Sinmihaiu Roman, judetul Timis
Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Sinmihaiu Roman
Modernizare strazi in comuna Sinmihaiu Roman, satele Sinmihaiu Roman, Sinmihaiu German si Utvin
Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din localitatea Sinmihaiu Roman
Constuire gradinita cu program normal - 3 grupe
Extinderea si moderizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis- comuna...
Construire gradinita cu program prelungit in localitatea Utvin
Proiect integrat privind modernizarea strazilor in satele Utvin si Sinmihaiu Roman, infiintarea centrului...