Primaria Sīncel - www.primariasincel.ro

Judetul Alba


Sistemul de Informatii Schengen II

Structura

Conducere

Primar

FRATILA ILIE (PNL)

Viceprimar

POSA GHEORGHE (PNL)

Secretariat

Secretar

BARBAT SILVIA

Contabilitate

Contabil

TEGLAS - SZABO ANA - DIANA

Impozite si taxe

CUCUI MIHAI VIOREL

Urbanism si amenajarea teritoriului

Inspector

GROZA ALEXANDRU

Juridic

Consilier juridic

JIDVEAN ROXANA - ALINA

Dezvoltare locala

Agent de dezvoltare locala

Asistenta sociala

Asistent social

FRATILA ANA RODICA

Birou agricol

Agent agricol

Birou achizitii publice

Referent achizitii publice

CSIKI SIMONA

Birou arhivare

Referent arhivare

ONIGA ANA

Comisii de specialitate

a) Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, gospodarie comunala, protectie a mediului, servicii si comert

PLESA IOSIF, POSA ALEXANDRU - CORNEL, POSA GHEORGHE, PANAZAN VASILE, PUSCA MIHAELA - MONICA

b) Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si agrement

BRASOVEAN ALEXANDRU, ONIGA NICOLAE, BIRIS GHEORGHE

c) Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor

ONIGA GHEORGHE, BIAN IOAN, BARBAT IOAN