Primaria Sīncel - www.primariasincel.ro

Judetul Alba


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2018 2017 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2004

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotarare privind incheierea actului aditional nr. 5 la contractul nr. 2908/RG/31.08.2015 de prestari... - 28 Decembrie, 2017
Hotarare privind aprob2018area cuantumului cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara... - 28 Decembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii silvice nr. 2905/03.07.2017 - 28 Decembrie, 2017
Hotarare privind initierea procedurii pentru extinderea retelei electrice pe strada Avram Iancu din... - 19 Decembrie, 2017
Hotarrare privind aprobareadecontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la scoala... - 19 Decembrie, 2017
Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 2908/RG/31.08.2015 de prestari servicii... - 19 Decembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 - 19 Decembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Documentatie de Avizare a Luvrarilor de... - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea numerotarii art. din HCL 83/2017 cu referire la acordarea unui sprijin... - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii nr.... - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare aferente trim. III 2017 - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxeor locale, precum si a taxelor speciale, pentrul anul 2018 - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al documentelor apartinand compartimentelor din... - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi valorificata si stabilirea... - 28 Noiembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, studiu Documentatie de Avizare a Lucrarilor de... - 17 Noiembrie, 2017
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale,... - 15 Noiembrie, 2017
Hotarare mnaziala privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la... - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind aprobarea participarii comunei Sincel la ,,Programul de stimulare a innoirii Parcului... - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2379/31.12.2004 - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind demisia consilierului local Anusca Stefania Maria si vacantarea mandatului de consilier... - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CL Sincel, in comisia pentru asigurarea calitatii... - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 26 Octombrie, 2017
Hotarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,Ion... - 28 Septembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea HCL nr. 55/2017 cu referire la stabilirea indemnizatiei maxime lunare de... - 28 Septembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea HCL nr. 64/2017 cu privire la propunerea de atribuire in proprietatea... - 28 Septembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea unui post de asistent comunitar in cadrul compartimentului de asistenta... - 28 Septembrie, 2017
Hotarare privind desemnarea unui numar de 2 reprezentanti ai Consiliului Local, in Consiliul de... - 28 Septembrie, 2017
Hotarare privind desemnarea unui numar de 2 reprezentanti ai Consiliului Local, in Consiliul de... - 28 Septembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 - 28 Septembrie, 2017
Hotarare privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru anul 2017, dintre Primaria comunei Sincel,... - 05 Septembrie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 - 05 Septembrie, 2017
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 05 Septembrie, 2017
Hotarare privind implementarea proiectului ,,Amenajare teren sintetic in comuna Sincel' - 29 August, 2017
Hotarare privind implementarea proiectului ,,Amenajare Spatiu de Recreere in Comuna Sincel' - 29 August, 2017
Hotarare privind inchirierea spatiului aflat in proprietatea publica a comunei Sincel, situat in Sincel,... - 29 August, 2017
Hotarare privind aprobarea de actionare in instanta a proprietarilor de animale care nu au respectat... - 29 August, 2017
Hotarare privind atribuirea in proprietatea detinatorilor a terenurilor, in conformitate cu prevederile... - 29 August, 2017
Hotarare privind aprobarea contrbutiei comunei Sincel, in baza Acordului de cooperare cu Asociatia... - 29 August, 2017
Hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui primar al comunei Sincel, reprezentantul Consiliului... - 29 August, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara... - 29 August, 2017
Hotarare privind acordarea unui mandat special, in prealabil, reprezentantului legal in Adunarea Generala... - 29 August, 2017
Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 2397/31.07.2014 - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind rectificarea HCL nr. 48/2018 cu referire la incheierea unui act aditional la contractul... - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate Asociatiei ,,Tara Vinului' pentru anul 2017 - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Sincel, pe termen mediu 2014 - 2020 - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru... - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare in vederea stabilirii salariilor de baza pentru... - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare aferente trim. II 2017 - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 - 31 Iulie, 2017
Hotarare privind implementarea proiectului ,,Modernizare camine culturale - comuna Sincel, Judetul Alba,... - 28 Iunie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 28 Iunie, 2017
Hotarare privind aprobarea noului stat de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei... - 28 Iunie, 2017
Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 2908/RG/31.08.2015 de prestari servicii... - 28 Iunie, 2017
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 - 28 Iunie, 2017
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 28 Iunie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 31 Mai, 2017
Hotarare privind aprobarea modificarii denumirii unor posturi publice cuprinse in statul de functii -... - 31 Mai, 2017
Hotarare privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activitati... - 31 Mai, 2017
Hotarare privind aprobarea intocmirii amenajamentului pastoral pentru terenurile cu pajisti apartinand... - 31 Mai, 2017
Hotararem privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trimestrului I 2017 - 31 Mai, 2017
Hotararem privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trimestrului I 2017 - 31 Mai, 2017
Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel - 31 Mai, 2017
Hotarare privind aprobarea noului regulament de licitatie privind inchirierea pasunii comunale prin... - 08 Mai, 2017
Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 11763/2635/2014 pentru delegarea de... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea raportului privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniului... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sincel, care sa faca parte din Comisia de... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Since, domnului Oaida Dorin - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a... - 12 Aprilie, 2017
Hotarare privind infiintarea si participarea ca membru fondator a comunei Sincel la Asociatia Tarnavelor... - 12 Aprilie, 2017
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 12 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale pentru anul 2017 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sincel pentru anul 2017 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii silvice nr. 2905/03.07.2015 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferente anului 2017, catre Asociatia APA - ALBA - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia ALBA - AFRODA - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia ,,Tara Vinului' pentru anul 2017 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1676/07.06.2013 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea actului constitutiv si a statutului pentru asociatia Tarnavelor pentru actiune... - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Documentatie de Avizare a Lucrarilor de... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico -... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico -... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico -... - 03 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Democratiei de Avizare a Lucrarilor de... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind modificarea si actualizarea HCL nr. 51/19.07.2016 de aprobare a documentatiei de... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1663/07.06.2013 - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Sincel pentru anul... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2017 - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind modificarea taxelor de inchiriere a salilor Caminului cultural Sincel si Panade - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Sincel -... - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017 - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei institutiei Primariei Sincel - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trimestrului IV 2016 - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 52/2016 - 10 Ianuarie, 2017
Hotarare privind modificarea taxei de habitat si stabilirea cuantumului acesteia in comuna Sincel - 10 Ianuarie, 2017