Primaria Sīncel - www.primariasincel.ro

Judetul Alba


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2004

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 31 Mai, 2017
Hotarare privind aprobarea modificarii denumirii unor posturi publice cuprinse in statul de functii -... - 31 Mai, 2017
Hotarare privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activitati... - 31 Mai, 2017
Hotarare privind aprobarea intocmirii amenajamentului pastoral pentru terenurile cu pajisti apartinand... - 31 Mai, 2017
Hotararem privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trimestrului I 2017 - 31 Mai, 2017
Hotararem privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trimestrului I 2017 - 31 Mai, 2017
Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel - 31 Mai, 2017
Hotarare privind aprobarea noului regulament de licitatie privind inchirierea pasunii comunale prin... - 08 Mai, 2017
Hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 11763/2635/2014 pentru delegarea de... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea raportului privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniului... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sincel, care sa faca parte din Comisia de... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Since, domnului Oaida Dorin - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate... - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel - 27 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a... - 12 Aprilie, 2017
Hotarare privind infiintarea si participarea ca membru fondator a comunei Sincel la Asociatia Tarnavelor... - 12 Aprilie, 2017
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 12 Aprilie, 2017
Hotarare privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale pentru anul 2017 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sincel pentru anul 2017 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de prestari servicii silvice nr. 2905/03.07.2015 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferente anului 2017, catre Asociatia APA - ALBA - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia ALBA - AFRODA - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia ,,Tara Vinului' pentru anul 2017 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1676/07.06.2013 - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea actului constitutiv si a statutului pentru asociatia Tarnavelor pentru actiune... - 28 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Documentatie de Avizare a Lucrarilor de... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico -... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico -... - 13 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Studiu de fezabilitate a indicatorilor tehnico -... - 03 Martie, 2017
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, stadiu Democratiei de Avizare a Lucrarilor de... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind modificarea si actualizarea HCL nr. 51/19.07.2016 de aprobare a documentatiei de... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1663/07.06.2013 - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Sincel pentru anul... - 28 Februarie, 2017
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2017 - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind modificarea taxelor de inchiriere a salilor Caminului cultural Sincel si Panade - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind reactualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Sincel -... - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017 - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei institutiei Primariei Sincel - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trimestrului IV 2016 - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 26 Ianuarie, 2017
Hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 52/2016 - 10 Ianuarie, 2017
Hotarare privind modificarea taxei de habitat si stabilirea cuantumului acesteia in comuna Sincel - 10 Ianuarie, 2017