Primaria Sīncel - www.primariasincel.ro

Judetul Alba


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2004

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotarare privind aprobarea documentatiei ,,Actualizare Plan Urbanistic General si R.L.U. pentru comuna... - 27 Iunie, 2018
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 27 Iunie, 2018
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 102/01.02.2016 - 27 Iunie, 2018
Hotarare privind aprobarea documentatiei ,,Proiectul de Amenajament Pastoral intocmit pentru pajistile... - 27 Iunie, 2018
Hotarare privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta publica ordinara a Consiliului local Sincel din... - 27 Iunie, 2018
Hotarare privind inscrierea provizorie in domeniul public al comunei Sincel si in Cartea Funciara a... - 24 Mai, 2018
Hotarare privind concesionare spatiu cu destinatie de cabinet medical - 24 Mai, 2018
Hotarare privind revocarea HCL nr. 17/2018 - 24 Mai, 2018
Hotarare privind initierea procedurii de extindere a retelei electrice - 24 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018 - 24 Mai, 2018
Horarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala gimnaziala ,,Ion... - 24 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Sincel din data de... - 24 Mai, 2018
Horarare privind aprobarea actelor aditionale la contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune... - 08 Mai, 2018
Hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,Amenajare teren sintetic in comuna... - 08 Mai, 2018
Hotarare privind completarea domeniului privat al comunei Sincel - 25 Aprilie, 2018
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 - 25 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare aferent trim. I 2018 - 25 Aprilie, 2018
Hotarare privind insusirea noului Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de... - 25 Aprilie, 2018
Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019 - 25 Aprilie, 2018
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - 25 Aprilie, 2018
Hotarare privind aprobarea actului aditional, la contractul de prestari servicii silvice nr. 2905/03.07.2015 - 28 Martie, 2018
Hotarare privind sustinerea Declaratiei de Unire cu Republica Moldova - 28 Martie, 2018
Hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 - 28 Martie, 2018
Hotarare privind aprobarea utilizarii fondurilor din excedentul bugetar aferent anului 2017 pentru... - 28 Martie, 2018
Hotarare privind initierea procedurii de extindere a retelei electrice pe strada Avram Iancu din com.... - 28 Martie, 2018
Hotarare privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Sincel, aprobarea Regulamentului... - 28 Martie, 2018
Hotarare privind achizitionarea unui pachet de atasamente pentru dotarea buldoexcavatorului aflat in... - 28 Martie, 2018
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia ,,Tara Vinului' pentru anul 2018 - 28 Martie, 2018
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 28 Martie, 2018
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 158/12.05.2017 - 28 Martie, 2018
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2933/05.07.2016 - 28 Martie, 2018
Hotarare privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru anul 2018 pentru Asociattia Sportiva ,,AS... - 28 Martie, 2018
Hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar pentru cultele religioase de pe raza comunei Sincel - 28 Martie, 2018
Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire Vopsitorie Auto' - 28 Martie, 2018
Hotarare privind utilizarea fondurilor din excedentul bugetar aferent anului 2017 pentru finantarea... - 28 Februarie, 2018
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati dupa achizitie ai investitiei... - 15 Februarie, 2018
Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi valorificata si stabilirea... - 15 Februarie, 2018
Hotarare privind aprobarea inchieierii unui contract de prestari servicii de salubrizare a comunei Sincel - 15 Februarie, 2018
Hotarare privind inchirierea suprafetei disponibile de pasune comunala prin licitatie publica si a noului... - 15 Februarie, 2018
Hotarare privind inchirierea provizorie in domeniul public al comunei Sincel si in Cartea Funciara a... - 15 Februarie, 2018
Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sincel pentru anul 2018 - 15 Februarie, 2018
Hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de concesiune nr.2380 din 31.12.2004 pt.... - 15 Februarie, 2018
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2932 din 05.07.2016 - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 191 din 12.05.2017 - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2919 din 04.07.2016 - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2920/04.07.2016 - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala... - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Sincel pentru anul... - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Sincel, jud. Alba - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018 - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea raportului privind inventarierea anuala a bunurilor apartinand domeniul public... - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea numarului de asistenti ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018 - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea statului de functii si a organigramei institutiei Primariei comunei Sincel,... - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetare efarent trim. IV 2017 - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Biian Ioan, membru al Partidului... - 31 Ianuarie, 2018
Hotarare privind acceptul Consiliului local Sincel pentru participarea Scolii Gimnaziale ,,Ion Pop... - 23 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aprobarea utilizarii fondurilor din excedentul anilor precedenti pt. acoperirea... - 09 Ianuarie, 2018
Hotarare privind aporobarea presedintelui de sedinta - 09 Ianuarie, 2018