Primaria Şilindia - www.comunasilindia.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Legislatia locala 2018

2018 2017 2016

Dispozitie Alte documente


Dispozitie


Dispoziţie privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - 29 Ianuarie, 2018

Alte documente


Raport activitate primar privind situaţia gestionării patrimoniului public şi privat - 31 Ianuarie, 2018
Raport activitate primar,Ón baza art.63,alin.3,lit.a Legea nr.215/2001 - 31 Ianuarie, 2018
Raport activitate viceprimar - 31 Ianuarie, 2018