Primaria Sīg - www.primariasig.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 0000

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr 25. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata a obiectivului... - 30 Iunie, 2017
Hotararea nr 24. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului Amenajare spatiu de... - 30 Iunie, 2017
Hotararea nr 23 privind aprobarea unui contract de consultanta - 30 Iunie, 2017
Hotararea nr 22 privind completarea Comisiei pentru activitati social-culturale - 30 Iunie, 2017
Hotararea nr 21. privind validarea unui mandat de conilier local - 30 Iunie, 2017
Hotararea nr 20. pentru aprobarea Regulamentului comunal privind organizarae pasunatului precum si... - 31 Mai, 2017
Hotararea nr 19. privind constatarea incetarii de drept a mandatului de conilierului local - 31 Mai, 2017
Hotararea nr 18 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa pe picior pe anul 2017 - 31 Mai, 2017
Hotararea nr. 17 privind numirea persoanei responsabilecu tinerea la zi a Registrului Datoriei publice... - 31 Mai, 2017
Hotararea nr. 16 privind actualizarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de... - 28 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 15 privind aprobarea contului de executie a bugetului pt venituri si cheltuieli pt trim I... - 28 Aprilie, 2017
Hotararea nr. 14 privind alegerea presedintelui de sedinta - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 13 privind masurile pt gospodarirea comunei Sig - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 12 privind bugetul pe anul 2017 - 24 Martie, 2017
Hotararea nr 11. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata a obiectivului... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr 10 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 9. privind aprobarea unui contract de asistenta juridica incheiat cu Cabinetul ind. de Av... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 8. privind majorarea salariului de baza a d-nei Martin Valera, bibliotecar comunal - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 7. privind aprobarea tipului de suport alimentar pe niveluri de invatamant in comuna Sig,... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 6. privind aorobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr. 5 privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru fuctia... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 4 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce se va realiza de... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 3 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 2 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la inchiderea... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 1 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar... - 20 Ianuarie, 2017