Primaria Sīg - www.primariasig.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 0000

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr. 14 privind alegerea presedintelui de sedinta - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 13 privind masurile pt gospodarirea comunei Sig - 24 Martie, 2017
Hotararea nr. 12 privind bugetul pe anul 2017 - 24 Martie, 2017
Hotararea nr 11. privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata a obiectivului... - 27 Februarie, 2017
Hotararea nr 10 privind aprobarea NORMELOR PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 9. privind aprobarea unui contract de asistenta juridica incheiat cu Cabinetul ind. de Av... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 8. privind majorarea salariului de baza a d-nei Martin Valera, bibliotecar comunal - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 7. privind aprobarea tipului de suport alimentar pe niveluri de invatamant in comuna Sig,... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr 6. privind aorobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor proprietate privata a... - 17 Februarie, 2017
Hotararea nr. 5 privind aprobarea conditiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru fuctia... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 4 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce se va realiza de... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 3 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 2 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la inchiderea... - 20 Ianuarie, 2017
Hotararea nr. 1 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar... - 20 Ianuarie, 2017