Primaria Sīg - www.primariasig.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Consiliul local

Componenta Consiliului Local

Consilier local

Consilier local

BOCA IOAN

Consilier local

BODEA FLORINEL

Consilier local

BRANDUSAN FLORIAN

Consilier local

BREJE LIVIU

Consilier local

MOLNAR SABAU VICTOR

Consilier local

OPREA PETRU

Consilier local

TIRLE IOAN

Consilier local

TIRLE LEONTIN

Consilier local

VEDINAS CORNEL

Consilier local

HARAGA MARCEL

Consilier local

SABOU VIOREL

Consilier local

TAMBA DAN-MARIUS

Consilier local

TUNS VICTOR

PROCESE VERBALE

PROCES VERBAL /22.12.2017 cu ocazia tinerii sedintei ordinare a Consiliului Local Sig
PROCES VERBAL /29.11.2017cu ocazia tinerii sedintei ordinare a Consiliului Local Sig
PROCES VERBAL /31.10.2017 cu ocazia tinerii sedintei ordinare a Consiliului Local Sig
PROCES VERBAL/ 30.03 2018 AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SIG

PROCESE VERBALE 2018

PROCES VERBAL /26.11.2018 SEDINTA ORDINARA A CONS. LOCAL SIG
PROCES VERBAL AL SED. ORDINARE 26.04.2018
PROCES VERBAL AL SED. ORDINARE 31 MAI 2018
PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE 31 OCT 2018
PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SIG DIN 28.06.2018
PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN 26.09.2018
PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN 31 IULIE 2018
proces verbal al sedintei ordinare din 31.08.2018
PROCES VERBAL/14.02.2018 al Sedintei ordinare a Consiliului local Sig
PROCES VERBAL/31.01.2018 PRIVIND SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SIG

Proiecte de hotarari

Proiect de hot privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice /2018
Proiect de hot. privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului com. Sig/2017
Proiect de hot. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Sig
Proiect de hot. privind alocare sume pentru Pom de Craciun
Proiect de hot. privind aprob. dr. banesti af. pers. didactic -cheltuieli cu deplasarea
Proiect de hot. privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al com. Sig, trim. III /2017
Proiect de hot. privind aprobarea Stategiei anuale si Programului anual al achizitiilor publice/2018
Proiect de hot. privind mandatarea primarului com. Sig in AGA ADI ECODES in vederea aprobarii Strategiei de Contractare si a Documentatiei de Atribuire
Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local al com. Sig /2017
Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local al com. Sig /2017
Proiect de hot. privind rectificarea bugetului local al com. Sig /2017
Proiect de hot. privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiu
Proiect de hot. privind stab. sal. de baza pt. pers. din aparatul de specialitate al primarului
Proiect de hot. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 a tarifelor si chiriilor pentru admin. bunurilor ce apartin dom. public si privat al comunei Sig

Proiecte hotarari 2018

24. PROIECT DE HOT PRIVIND APROBAREA CT DE EXEC A BUG DE VEN SI CH
25 PROIECT DE HOT PRIVIND APROBAREA BUG. LOCAL
26 PROIECT DE HOT PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII
27PROIECT DE HOT PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
28 PROIECT DE HOT PRIVIND APROB BUG. ACTUALIZAT PT. OB. MOD ARTERE RUT IN COM SIG
29 PROIECT DE HOT PRIVIND APROB COFINANTARII CH DIN BUG. LOCAL PT OB. MOD ARTERE RUT IN COM SIG
30 PROIECT DE HOT PRIVIND RECTIFICAREA BUG LOCAL AL COM SIG
31 PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM SIG PE 2018
32 PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE 2018
33PROIECT DE HOTARARE-PRIVIND REACT.REPREZENTANTULUI CONS.LOCAL AL COM.SIG IN CONS.DE ADMIN. AL SCOLII PROFESIONALE SIG
34PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONS.LOCAL PT URMATOARELE TREI LUNI
35.PROIECT DE HOT-PRIVIND RECTIF.BUG.LOCAL AL COM.SIG
36.PROIECT DE HOT-PRIVIND APROBAREA DREPTURILOR BANESTI AFERENTE PERS.DIDACTIC-DEPLASAREA
37.PROIECT DE HOT-PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPR.AL CONS.DE ADMIN.ALSC.PROF.SIG
38.PROIECT DE HOT-PRIVIND MODIF.RETELEI SC.A UNIT.DE INVATAMANT PREUNIV.DIN RAZA COM SIG PE 2018-2019
39.PROIECT DE HOT-PRIVIND COMPL.ANEXEI NR.1 LA HOT.CONS.LOCAL SIG CUPRIZAND LISTA BUNURILOR CARE AP.DOM.PUBLIC SIG
40 PROIECT DE HOT PRIVIND RECTIFICAREA BUG. LOCAL AL COM. SIG
41 PROIECT DE HOT. PRIVIND TRECEREA IN FOLOSINTA A CASEI DE TIP FAM. IN FAVOAREA DGASPC
42 PROIECT DE HOT PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME PT. POMIUL DE CRACIUN
43 PROIECT DE HOT PRIVIND APROBAREA CT DE EXEC A BUG. DE VEN SI CH
PRIECT DE HOT. PRIVIND COMPLETAREA PRG. ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE /2018
Proiect de hot privind acoperirea definitiva a deficitului la sect. de dezv. 2017
Proiect de hot privind aprob schimbarii den unit scolare cu pers jur. comuna Sig
PROIECT DE HOT PRIVIND APROB.DOC.TEHNICO-ECONOMICA A OB. LUCRARI DE ALIM. CU GPL A CANTINEI LIC.TEHN.SIG
PROIECT DE HOT PRIVIND APROBAREA CONT. DE EXECUTIE A BUG.DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM.SIG TRIM.I 2018
Proiect de hot privind aprobarea ct de exec. a bug. de ven. si ch. comuna sig
PROIECT DE HOT PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMP. SI TAXELOR LOC.AFERENTE ANUL 2018
PROIECT DE HOT PRIVIND VOL. DE MASA LEMNOASA PE PICIOR CARE URMEAZA A SE RECOLTA IN ANUL 2018 DIN FOND FORESTIER PROP.PRIV. A COM. SIG
PROIECT DE HOT. -REGULAMENTUL PRIVIND ELIBERAREA CARDULUI- LEGITIMATIEI DE PARCARE GRATUITA PT. PERS CU HANDICAP
Proiect de hot. privind actualizarea programului anual de achizitii publice
Proiect de hot. privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Sig
Proiect de hot. privind aprobarea bug. local al com. Sig
PROIECT DE HOT. PRIVIND APROBAREA DELEGARII DR. DE ADMIN. A UNOR BUNURI IN FAVOAREA LIC. TEH NR.1 SIG
PROIECT DE HOT. PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII PRG. MASA CALDA LA INTERNAT/2018 , LIC. TEH. NR.1 SIG
PROIECT DE HOT. PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII SI SCOATERII DIN FUNCTIUNE A UNOR. OB. DE INVENTAR DEGRADATE
Proiect de hot. privind aprobarea pl. de actiuni si lucrari de interes local
PROIECT DE HOT. PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PUG SI A REG. LOCAL DE URBANISM AL COM. SIG
Proiect de hot. privind aprobarea reg. de org., coordonare, monitorizare si controlul funct. SERV. DE ILUMINAT PUBLIC
Proiect de hot. privind aprobarea retelei scolare a unit de invatamant preuniversitar sig
Proiect de hotarare oprivind stab. imp. si taxelor locale comuna Sig
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONS.LOCAL
Proiect de hotarare privind masurile de gospodarire
PROIECT DE HOTATATE PRIVIND APROB.PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR