Primaria Sicheviţa - www.comunasichevita.ro

Judetul Caras Severin


Sistemul de Informatii Schengen II

Buget

2017

HCL NR.15 privind aprobarea repartizarii si utilizarii in anul 2017 a exedentului bugetar din anul 2016
HCL NR.9 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI ADMINISTRATIEI PUBLICE A COMUNEI sICHEVITA PE ANUL 2017