Primaria Şepreuş - www.comunasepreus.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Structura

Conducere

Primar

PINTEAN IOAN

Viceprimar

Morgociu Ioan

Relaţii cu publicul

Inspector de specialitate

HENŢ MARIANA AURELIA

Compartiment juridic

Consilier juridic

ZAMFIR DORINA

Secretariat

Secretar

COSMA PETRU

Contabilitate

Contabil sef

STANA ONITA

Contabil

ARDELEAN FLORICA

OPERATOR IMPOZITE SI TAXE

SEICHE VIORICA

Casier

STANA ELENA

Plati

Casier

PETRAŞ MĂRIOARA

Urbanism si amenajarea teritoriului

referent

ROŞCA MIHAI

Asistenţă socială

inspector

BOTAŞ DOREL

Serviciu voluntar situaţii de urgenţă

Şef serviciu

CIOLTEAN PETRU

Stare civilă

Referent

COSMA FLORICA

Cultură

inspector

VELICIU IOAN

Compartiment agricol

Agent agricol

Sturz Dan Ioan