Primaria Şăulia

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

CONVOCATOR

« Inapoi

Se convoaca Consiliul Local al comunei Saulia , judet Mures , in sedinta ordinara de lucru pentru data de 8 decembrie 2009,orele 15 , la sediul Clubului Tineretului Saulia , sedinta urmand a avea urmatoarea: ordine de zi: 1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Primariei Saulia pe anul 2009-initiator primarul comunei 2.Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul 2010 in comuna Saulia -initiator primarul comunei 3.Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Greco-Catolice Saulia necesar finalizarii lucrarii de construire a noului lacas cult -initiator primarul comunei 4.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul Consiliului Local Saulia pentru achizitionarea de cadouri elevilor Scolii Generale Saulia , cu ocazia Sarbatorilor de Iarna-initiator primarul comunei Art.5 Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei Saulia-initiator primarul comunei Art.6 Proiect de hotarare privind aprobarea functionarii Centrului de Permanenta Medicala Saulia in Cladirea Caminului Cultural Saulia-initiator primarul comunei