Primaria Şăulia

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

CONVOCATOR

« Inapoi

02 Noiembrie, 2009

ORDINE DE ZI 1.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Saulia nr.23/28.09.2009 privind aprobarea trecerii unei suprafete de 57400 mp din extravilanul in intravilanul comunei Saulia-initiator primarul comunei 2.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures" , a Contractului de asociere a membrilor ADI Ecolect Mures , in scopul realizarii proiectului de interes comun "Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures" , precum si a Planului multianual de evolutie a taxelor in cadrul proiectului-initiator primarul comunei.