Primaria Şăulia

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

CONVOCATOR

« Inapoi

01 Aprilie, 2009

Se convoaca Consiliul Local al comunei Saulia , judetul Mures , in sedinta ordinara de lucru pentru data de 7 aprilie 2009 , orele 15.00 , la sediul Clubului Tineretului Saulia , sedinta urmand a avea urmatoarea : ordine de zi 1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Consiliului Local Saulia pe anul 2009- initiator primarul comunei 2.Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului "Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor in judetul Mures - initiator primarl comunei 3.Proiect de hotarare privind modificarea unor prevederi ale Hotararii Consiliului Local Saulia nr.3/2009 - initiator primarul comunei 4.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei Consiliului Local Saulia - initiator primarul comunei Saulia - initiator primarul comunei