Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea nr.30/29.03.2017-privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Saniob pentru anul 2017 - 29 Martie, 2017
Hotararea nr.25 privind aderarea comunei Saniob la Asociatia de Dezvoltare Intercomuitara 'REOSAL' - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 27 privind delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare a comunei Saniob catre Operatorul... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.26 privind intraraea in ctionariatul SC. COMPANIA REOSAL SA. a comunei Sacadat si virarea... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.24 privind prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2016 ale viceprimarului si... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr. 23 privind aprobarea raportului primarului comunei Saniob privind situatia gestionarii... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr. 22 privind prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI DE INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA SOCIALA... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.21 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.20 privind Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta,... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.19 privind aprobarea infiintarii statiilor de autobuze pentru imbarcarea/debarcarea... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.18 privind aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatia de cabinet medical, situate in... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.17 privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Saniob in domeniul privat al... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.16 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr. 15 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.14 privind aderarea comunei Bors la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Biharia-Salard... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.13 privind aprobarea procesului vcerbal - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.12 privind aprobarea ordinii de zi - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.11- privind alegerea presedintelui de sedinta - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.10- privind aprobarea raportului de evaluare pe anul 2016 al functionarului public de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.1- privind aprobarea ordinii de z9- privind majorarea contributiei stabilita in Protocolul... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.9- privind majorarea contributiei stabilita in Protocolul de colaborare intre Comina Saniob... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.8- privin aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2017 in domeniul administrarii... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.7- privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.6- privind aprobarea structurii retelei scolare la nivelul UAT Saniob pentru anul 2017-2018 - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.5- privind insusirea Acordului de cooperare privin organizarea si exercitatrea activitatii... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.4 - privind aderarea comunei Saniob la Asociatia Comunelor din Romania - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.2 - privind aprobarea procesului verbal - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.3 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Saniob pe... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.1- privind aprobarea ordinii de zi - 25 Ianuarie, 2017