Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Privind aprobarea participarii in cadrul proiectului ROHU-CROSSCOOP- 'Promoting cross-border cooperation... - 06 Decembrie, 2017
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 - 06 Decembrie, 2017
Privind aprobarea schimbarii denumirii Scolii Gimnaziale nr.1Saniob in Scoala Gimnaziala 'Szent Istvan',... - 06 Decembrie, 2017
Privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 16.11.2017 - 06 Decembrie, 2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local - 06 Decembrie, 2017
Privind alegerea presedintelui de sedinta - 16 Noiembrie, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Saniob - 16 Noiembrie, 2017
Privind implementarea proiectului 'Dotarea cu utilaje a comunei Saniob, judetul Bihor' - 16 Noiembrie, 2017
Privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Unitatii Administrativ Teritoriale Saniob - 16 Noiembrie, 2017
Privind aprobarea Procesului vrbal al sedintei ordinare din data de 26.10.2017 - 16 Noiembrie, 2017
Privind aprobarea Ordinii de zi - 16 Noiembrie, 2017
Privind aprobarea contuui de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul III, anul 2017 - 26 Octombrie, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Saniob pe anul 2017 - 26 Octombrie, 2017
Privind aprobarea preturilor de valorificare pe specii si sortimente a loturilor rezultate din... - 26 Octombrie, 2017
Privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare din data 20.09.2017 a Consiliului local al... - 26 Octombrie, 2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Saniob - 26 Octombrie, 2017
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATUTULUI DE FUNCTII - 20 Septembrie, 2017
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB PE ANUL 2017 - 20 Septembrie, 2017
PRIVIND MODIFICAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL - 20 Septembrie, 2017
PRIVINS APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE - 20 Septembrie, 2017
PRIVIN APROBAREA ORSINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE - 20 Septembrie, 2017
Privind aprobarea infiintarii punctului de lucru al SC APA CANAL NORD VEST SA - 16 August, 2017
Privind alegerea presedintelui de sedinta - 16 August, 2017
Privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului de... - 16 August, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Saniob - 16 August, 2017
Privind aprobarea coeficientilor de salarizare si a salariilor de baza - 16 August, 2017
Privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local - 16 August, 2017
Priivind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare - 16 August, 2017
Privin aprobarea ordinii de zii a sedintei ordinare - 16 August, 2017
Privind sustinerea financiara a activitatii Asociatiei Club Sportiv - 14 Iulie, 2017
Privind darea in folosinta gratuita catre Scoala Gimnazial nr. 1 Saniob, a unui teren din imobilul situat... - 14 Iulie, 2017
Privind aprobarea solicitarii trecerii unui teren din domeniul Statului Roman in domeniul public al... - 14 Iulie, 2017
Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul II, anul 2017 - 14 Iulie, 2017
Privind rectificarea bugetului local - 14 Iulie, 2017
Privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare din 26.06.2017 - 14 Iulie, 2017
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare - 14 Iulie, 2017
Privind aprobare PUZ și Regulamentul Local aferent pentru lucrarea ”Înființaree After School... - 26 Iunie, 2017
Privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare Locală a comunei Sâniob, județul Bihor - 26 Iunie, 2017
Privind implementarea proiectului Modernizarea și dotarea căminelor culturale din comuna... - 26 Iunie, 2017
Privind aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare - 26 Iunie, 2017
Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare - 26 Iunie, 2017
Subinchirierea Farmaciei din imobilul nr. 560 Saniob - 29 Mai, 2017
Constructie camin cultural Cenalos - 29 Mai, 2017
Stabilirea masuri de gospodarire comunala - 29 Mai, 2017
Inchiriere imobil nr. 205, sat Ciuhoi - 29 Mai, 2017
Reorganizarea SVSU Saniob - 29 Mai, 2017
Aprobarea contului de incheiere Trim I pe anul 2017 - 29 Mai, 2017
Aprobarea contului de incheiere pe anul 2016 - 29 Mai, 2017
Rectificare buget local - 29 Mai, 2017
Retragerea Comunei Cetariu din ADI Biharea - Salard - 29 Mai, 2017
Aprobarea Procesului Verbal din 29.03.2017 - 29 Mai, 2017
Aprobarea Ordinii de zi - 29 Mai, 2017
Alegerea presedintelui de sedinta - 29 Mai, 2017
Hotararea nr.30/29.03.2017-privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Saniob pentru anul 2017 - 29 Martie, 2017
Hotararea nr.25 privind aderarea comunei Saniob la Asociatia de Dezvoltare Intercomuitara 'REOSAL' - 23 Martie, 2017
Hotararea nr. 27 privind delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare a comunei Saniob catre Operatorul... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.26 privind intraraea in ctionariatul SC. COMPANIA REOSAL SA. a comunei Sacadat si virarea... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.24 privind prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2016 ale viceprimarului si... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr. 23 privind aprobarea raportului primarului comunei Saniob privind situatia gestionarii... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr. 22 privind prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI DE INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA SOCIALA... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.21 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.20 privind Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta,... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.19 privind aprobarea infiintarii statiilor de autobuze pentru imbarcarea/debarcarea... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.18 privind aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatia de cabinet medical, situate in... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.17 privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Saniob in domeniul privat al... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.16 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr. 15 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.14 privind aderarea comunei Bors la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Biharia-Salard... - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.13 privind aprobarea procesului vcerbal - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.12 privind aprobarea ordinii de zi - 16 Martie, 2017
Hotararea nr.11- privind alegerea presedintelui de sedinta - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.10- privind aprobarea raportului de evaluare pe anul 2016 al functionarului public de... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.1- privind aprobarea ordinii de z9- privind majorarea contributiei stabilita in Protocolul... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.9- privind majorarea contributiei stabilita in Protocolul de colaborare intre Comina Saniob... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.8- privin aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2017 in domeniul administrarii... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.7- privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.6- privind aprobarea structurii retelei scolare la nivelul UAT Saniob pentru anul 2017-2018 - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.5- privind insusirea Acordului de cooperare privin organizarea si exercitatrea activitatii... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.4 - privind aderarea comunei Saniob la Asociatia Comunelor din Romania - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.2 - privind aprobarea procesului verbal - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.3 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Saniob pe... - 25 Ianuarie, 2017
Hotararea nr.1- privind aprobarea ordinii de zi - 25 Ianuarie, 2017