Hotarari de consiliu 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


PROCES VERBAL - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND ACORDAREA MANDATULUI POSTAL SPECIAL PENTRU ASOCIATIA INTERCOMUNITARA ZONA NORD VEST - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SI CONSTITUIREA A TREI NEMERE... - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBARE PUZ SI REGULAMENT LOCAL AFERENT PENTRU LUCRAREA ''CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN... - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND INCHIRIEREA UNEI SUPRAFETE DE 1 MP DIN IMOBILUL NR. 199, SAT SANIOB, REPREZENTAND SEDIUL... - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND NUMIREA UNEI COMISII DE NEGOCIERE IN VEDEREA CUMPARARII UNEI CONSTRUCTII SI TERENUL AFERENT IN... - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI APECIALE PENTRU ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE... - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR AL COMUNEI SANIOB PE TRIMESTRUL III, ANUL... - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB PE ANUL 2018 - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 3.08.2018 - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 25 Octombrie, 2018
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE EUROPUBELE - 30 August, 2018
PRIVIND APROBAREA PUZ SI REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT PENTRU LUCRAREA CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA... - 30 August, 2018
PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL... - 30 August, 2018
PRIVIND PUNEREA UNOR IMOBILE LA DISPOZITIA PROIECTULUI - 30 August, 2018
PRIVINS ASIGURAEA COFINANTARII PROIECTULUI INTITULAT SPRIJIN PT PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE - 30 August, 2018
PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SC APA CANAL NORD VEST SA - 30 August, 2018
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR AL COMUNEI SANIOB PE TRIMESTRUL II, ANUL 2018 - 30 August, 2018
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB PE ANUL 2018 - 30 August, 2018
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A SUPLEANTULUI DE PE LISTA PSD - 30 August, 2018
PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 20.06.2018 - 30 August, 2018
PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE - 30 August, 2018
Privind aprobarea preturilor de valorificare pe specii si sortimente a loturilor rezultate din... - 20 Iunie, 2018
Privind rectificarea bugetului local al comunei Saniob pe anul 2018 - 20 Iunie, 2018
Privind aprobarea Procesului Berbal al sedintei ordinare din data de 26.04.2018 - 20 Iunie, 2018
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Lical comunei Saniob - 20 Iunie, 2018
Privind alegerea presedintelui de sedinta - 20 Iunie, 2018
Privind aprobarea Planului de amplasament si deliminarea a imobilului cu nr topo 567 - teren fara... - 26 Aprilie, 2018
Privind aprobarea Planului de amplasamnet di delimitare a imobilului - teren de constructii si... - 26 Aprilie, 2018
Privind transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 40 mp teren intravilan, domeniul public al... - 26 Aprilie, 2018
Privind introducerea in circuitul civil a numarului topo 562/2 Saniob, precum si deschiderea colii... - 26 Aprilie, 2018
Privind modificarea anexelor la HCL 19/2017, privind aprobarea infiintarii statiilor de autobuze pentru... - 26 Aprilie, 2018
Privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat... - 26 Aprilie, 2018
Privind aprobarea acordului prealabil pentru infiintarea unui centru de permanenta in comuna Saniob - 26 Aprilie, 2018
Privind aprobarea cesionarii si a formei contractului de cesiune privitor la Contractul de inchiriere nr.... - 26 Aprilie, 2018
Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul I, anul 2018 - 26 Aprilie, 2018
Privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inocuire si dezvoltare pentru... - 26 Aprilie, 2018
Privind aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare di data dde 22.03.2018 - 26 Aprilie, 2018
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Saniob - 26 Aprilie, 2018
Privind prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2017 ale viceprimarului si consilierilor locali din... - 22 Martie, 2018
Privind aprobarea raportului primarului comunei Saniob prvind situatia gestionarii bunurilor si... - 22 Martie, 2018
Privind prezentarea raportul primarului de informare privind starea economica, sociala si de mediu a... - 22 Martie, 2018
Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare pentru... - 22 Martie, 2018
Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la... - 22 Martie, 2018
Privind sustinerea financiara a activitatii Asociatiei Club Sportiv Progresul Saniob-Szentjobb Haladas in... - 22 Martie, 2018
Privind aprobarea cesionarii si a formei contractului de cesiune privitor la Contractul de inchiriere nr... - 22 Martie, 2018
Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Saniob pe anul 2017 - 22 Martie, 2018
Privind modificarea contributiei Comunei Saniob pentru functionarea compartimentului de audit intern... - 22 Martie, 2018
Privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din data de 16.02.2018 - 22 Martie, 2018
Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare - 20 Martie, 2018
Alegerea presedintelui de sedinta - 16 Februarie, 2018
Aprobarea raportului de evaluare pe anul 2017 al functionarului public de conducere D-na Mela Maria Elena... - 16 Februarie, 2018
Modificarea Organigramei si a Statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei... - 16 Februarie, 2018
Aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Saniob - 16 Februarie, 2018
Aprobarea Planului Anual de Actiune pentru anul 2018 in domeniul administrarii si organizarii serviciilor... - 16 Februarie, 2018
Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile... - 16 Februarie, 2018
Aprobarea structurii retelei scolare la nivelul UAT Saniob pentru anul scolar 2018-2019 - 16 Februarie, 2018
Aprobarea Planului anual de achizitii publice pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
Majorarea contributiei stabilita in Protocolul de colaborare intre Comuna Saniob si Fundatia Crestina... - 16 Februarie, 2018
Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei pe trimestrul IV 2017 - 16 Februarie, 2018
Aprobarea bugetului Comunei Saniob pentru anul 2018 - 16 Februarie, 2018
Validarea mandatului de consiliu local a supleantului de pe lista UDMR - 16 Februarie, 2018
Aprobarea Procesului verbal al sedintei din 06.12.2017 - 16 Februarie, 2018
Aprobarea ordinii de zi - 16 Februarie, 2018