Primaria Şag

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

REGISTRUL ISTORIC al S.V.S.U.

« Inapoi

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞAG

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

 

 

 

 

 

                                                    REGISTRUL  ISTORIC

 

          Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Şag, este o structură bazată în special pe o implicare voluntară, încadrată cu personal civil cu atribuţii privind aparărea vieţii, avutului public şi/sau privat împotriva incendiilor, în sectorul de competenţă stabilit, precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate in pericol , în caz de accident sau dezastru .

          S.V.S.U. al comunei Şag se înfiinţează in urma H.C.L./nr.23 din 13.05.2008 , de categoria a-III-a în  structura căruia sunt :

- Compartiment de prevenire ; grupe de stingere a incendiilor ; grupa de intervenţie la inundaţie şi/sau înec ; grupa de cercetare căutare/evacuare; grupa specializată în domeniul sanitar.

            Prin dispoziţia Nr.60/16.05.2016, privind organigrama, numărul de personal şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Şag, judeţul Timiş   

           Primarul Comunei Şag, judeţul Timiş,

           Având în vedere prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004); ale art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 544/01.09.2001), aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă (Publicata în Monitorul Oficial Nr. 447/07.06.2002); a art. 1 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 288/02.05.2007); art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 206, privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 633/21.07.206); ale art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 216/29.03.2007).

 

 

 

 

          In temeiul art. 68 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata

 

                                                       D I S P U NE:

 

         Art. 1: Se aprobă Organigrama pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Şag, judeţul Timiş, de categoria a III-a, având in compunere un număr de 16 persoane, din care 2 angajat si 14 voluntari, cu următoarea componenţă, încadrare nominala şi dotare:

 

         A.) Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenta, Dl Ranimir Ioan Nicuşor

         B.) Compartiment pentru prevenire, cu un număr de 9 persoane pentru prevenire, stabiliţi astfel:

               –  pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului Local, dl. Ranimir Ioan Nicuşor  Şef. S.V.S.U Şag.

–       pentru 200 de gospodării, un specialist (în mediul rural);

 

      Şeful compartimentului pentru prevenire:

        - Dl Kovago Arpad Ştefan;

      Personal pentru prevenire:

        - Dl Goncear Sergiu;

        - Dl Löb Tibi;

  - Dl Prepeliţă Adrian;

              - Dl Tomei Nicolae Cristian ;

  - Dl Zăbală Aurel;

  - Dl Zegrean Florin Gheorghiţă;

  - Dl Mak Ladislau Ferencz;

 

 

                   C.) Formaţie de intervenţie, având un număr de 6 persoane, din care 1 angajaţi şi 5 voluntari, fiind compusă din:

                  C.1.)   Grupa de intervenţie, formate din:

 

                      – 1 (una) grupa de intervenţie pentru stingerea incendiilor la autospeciala pentru lucrul cu apă , care are in compunere 9 persoane, din care 1 angajat şi 8 voluntari, astfel:

                   Şefi grupă de intervenţie pentru stingerea incendiilor la autospeciala pentru lucrul cu apă :

         - Dl  Kovago Arpad (Şef .Grupă /voluntar)

         - Dl Goncear Sergiu (Şef .Grupă /voluntar)

              Şofer:

 

 

 

Servanţi:

          - Dl Nagy Layoş (voluntar)

          - Dl Mak Ladislau Ferencz (voluntar)

                - Dl Vieriu Marius (voluntar)

    - Dl Tomei Cristian Nicolae (voluntar)

    - Dl Erdei  Ladislau (voluntar)

    - Dl Zegrean Florin Gheorghiţă (voluntar)

 

          C.2.2.)   Echipe specializate, formate din:

 

         C.2.2.1.) 1 (una) echipă specializată în domeniul înştiinţare-alarmare, Comuna Şag, judeţul Timiş:

 

    Echipa specializată în domeniul înştiinţare-alarmare (electromecanic):

Alarma electrică Primăria Şag:

       - Şef SVSU    08 -16                                    Dl Ranimir Ioan Nicuşor

       - Paznic noapte 22 - 06                                Dl Sas Viorel 

      Clopotari servanţi:

       - ( Biserica Ortodoxă Română)                    Dl Iaducec Marian

             - ( Biserica Romano Catolică )                     Dna Kovacs Elisabeta

 

 

          C.2.2.2.) 1 (una) echipa specializata in domeniul evacuare, Comuna  Şag, judeţul Timiş:

 

Şeful echipei specializata in domeniul evacuare (salvator):  Dl  Lăzărescu Petru

            - Servant (salvator)                          Dl Prepeliţă Florin Adrian 

- Servant (salvator)                          Dl Hutopilă Vlad

- Servant (salvator)                          Dl Păşcălău Dorin

- Servant (salvator)                          Dl Erdei Ladislau

 

      C.2.2.3.) 1 (una) echipa specializata in domeniul sanitar, Comuna Şag, judetul Timiş:

 

 Şeful echipei specializata in domeniul sanitar (Medic): Dl dr.Sârbovan Vlad Călin

 

             - Servant ( Medic )                            Dna dr. Dr.Melinda Szilagyi

             - Servant (asistentă)                          Dna Iotcovici Andreea Corina

              - Servant (brancardier)                     Dl Zăbală Aurel

             - Servant (brancardier)                     Dl Ciuculescu Ovidiu Daniel

 

         

 

 

 

 

 

          D.) Dotarea formaţiei de intervenţie si a echipelor specializate, astfel:

 

- 1 (una) autospecială de lucru cu apă, tipul Dennis Sabre, anul de fabricatie1998, număr de înmatriculare – TM 44 SAG ;

-  1 (unu) panou (pichet) de incendiu dotat cu: o lopată, o găleată, un târnăcop;

-          2 (două) târnăcoape;

-          2 (doua) căngi cu coadă din lemn de doi metri;

-          2 (două) căngi cu coadă din lemn de patru metri;

-          2 (două) topoare;

-          1 (un) baros;

-          6 (şase) lopeţi;

-          5 (cinci) cazmale;

-          8 (opt) galeţi;

-   10 (zece) bătătoare stins incendii;

-          5 (cinci) stingătoare incendiu: 2 SM 9; 1 P 6; 1 P 5; 1 P 50;

-          1 (unu) mijloc mobil de transport (tractor cu remorcă);

-     1 (unu) buldoexcavator cu lamă pentru zăpadă;

                 -     1 (un) microbuz transport persoane;

                 -     1 (un) autoturism berlină;

 

                    S.V.S.U. Şag desfăsoară activitaţi de informare si instruire privind cunoaşterea si respectarea regulilor si măsurilor de apărare împotriva incendiilor (normelor de prevenire si stingere a incendiilor).

         S.V.S.U. intervine in orice situaţie de urgenţă publică la solicitarea unitatii sau subunităţii de pompieri militari, ori a cetăţenilor comunei.

 

                    Din componenţa structurii serviciului voluntar, de-a lungul anilor au făcut parte mai mulţi cetateni inimoşi ai comunei, însă din acest an în cadrul S.V.S.U. Şag a fost un schimb de generaţii, au venit noi recruţi, odată cu ei, activitatea serviciului voluntar e întro continuă schimbare şi perfectionare, fiind depuse eforturi importante pentru asigurarea dotarilor necesare, acest lucru fiind reflectat pe viitor, direct in calitatea intervenţiilor.

 

Întocmit,  şef  SVSU

Ranimir Ioan Nicuşor