Primaria Şag

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt 20.12. 2011

« Inapoi

Comuna Şag anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APRM Timişoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată, pentru proiectul ,,Edificare drumuri în PUZ vest P27/2008", propus a fi amplasat în comuna Şag, nr. CF 401764-Şag, Jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APRM Timişoara, jud. Timiş, Loc. Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni-Joi între orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 31 decembrie 2011.