Primaria Şag

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Starea civila

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA DECESULUI:

- BI/CI defunct,
- Certificat constatator medical al decesului,
- Certificate de nastere, casatorie defunct,
- Certificat nastere sot supravietuitor,
- Livretul militar, pentru barbatii decedati pana la varsta de 54 de ani,
- BI/CI declarant

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CASATORIEI:

- BI/CI viitori soti,(obligatoriu domiciliul a cel putin unuia din soti in comuna Biled)
- Certificate medicale prenuptiale,
- Certificate de nastere,
- Sentinte civile de divort, ramase definitive si irevocabile in original sau copie legalizata,
- Adeverinta de cutuma (in cazul casatoriei cu un cetatean strain).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA NASTERII:

- CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NASTERII,
- Certificatul de nastere al mamei,
- BI/CI al mamei,
- BI/CI al declarantului (daca nasterea nu este declarata de mama),
- Certificatul de casatorie al parintilor (daca este cazul).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA:

- cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,

DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE CASATORIE:

- cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,
- Actul de casatorie in original, copie legalizata, traducere legalizata,
- Certificatele de nastere ale sotilor (certificatul de nastere emis de autoritati straine va fi prezentat in copie legalizata, va fi tradus si legalizat)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE NASTERE:

- cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,
- Actul de nastere in original, copie legalizata, traducere legalizata,
- certificatele de nastere si casatorie ale parintilor (certificatul de nastere emis de autoritati straine va fi prezentat in copie legalizata, va fi tradus si legalizat)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR LA CONSTITUIREA FAMILIEI:

- cerere tip,
- BI/CI al sotilor,
- copie certificate de casatorie.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DEFAMILIE:

- cerere tip,
- BI/CI al sotilor,
- copii ale certificatelor de nastere ale sotilor,
- copie certificate de casatorie,
- copiile certificatelor de nastere ale copiilor