Primaria Şag

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

COMUNA ŞAG - INFORMAŢII GENERALE

Comuna Şag este o comună de câmpie situată în zona periurbană a municipiului Timişoara la o distanţă de 14 km de acesta pe DN 59 şi pe calea ferată 922 Timişoara - Resiţa, comuna este aşezată pe malul drept al râului Timiş.
Altitudinea medie este de 85 - 90 m relieful fiind plan. Pe teritoriul comunei râul Timiş este îndiguit pe ambele maluri.

Comuna Şag se încadrează în tipologia localităţilor rurale cu activităţi mixte: agricultura şi industrie, iar situarea pe malul râului Timiş a permis şi dezvoltarea turismului şi a activităţilor de agrement.

Comuna beneficiază de reţea de apă în lungime de 5 km, reţea de gaz în lungime de 13 km, reţea telefonică digitala.

Lungimea totală a străzilor este de 18 km din care asfaltate 4 km, restul străzilor fiind pietruite. Este de asemenea asfaltat şi drumul care face legatura între comună şi DJ Timişoara - Foieni în lungime de 1 km.

în comună funcţionează, şcoala, gradiniţa, dispensar uman cu 2 medici şi un stomatolog, dispensar veterinar, post de politie.

Pe raza comunei funcţionează 4 lăcaşuri de cult aparţinînd bisericii ortodoxe române, bisericii romano catolice, cultului penticostal şi cultului baptist.

Populaţia comunei este de 2758 de locuitori.

Comuna se învecinează la N cu Timişoara, E Giroc, SE Pădureni, SV Parţa, NV Sânmihaiu Român.