Primaria Şag

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2012

2012 2011 2007 2006

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Hotararea privind acordarea unui mandat special - 10 Februarie, 2012
Hotararea privind atribuirea gratuită a unei cote de teren - 10 Februarie, 2012
Hotararea privind aprobarea bugetului de veniturii şi cheltuieli pe 2012 - 10 Februarie, 2012
Hotararea privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii - 31 Ianuarie, 2012
Hotararea privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic - 31 Ianuarie, 2012
Hotararea privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local - 31 Ianuarie, 2012
Hotararea privind aprobarea Ónchiderii exercitiului bugetar pe 2011 - 31 Ianuarie, 2012
Hotararea privind aprobarea deficitului bugetar la sectiunea dezvoltare - 31 Ianuarie, 2012