Primaria Sacu - www.comunasacu.ro

Judetul Caras Severin


Sistemul de Informatii Schengen II

Constatarea pagubelor prevăzute la art.106, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

« Inapoi

12 Iunie, 2018

Legea nr.227/2015

ART. 106 - Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit

(5) În anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă.

(6) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (5) și evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului județului/municipiului București, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene/municipiului București, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un delegat din partea Administrației Naționale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

Pentru a beneficia de prevederile art.106, alin.(5) din Legea nr.227/2015, respectiv de reducere a normei de venit, persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, trebuie să depună la sediul unităţii administrativ-teritoriale, în cel mai scurt timp de la producerea fenomenului meteorologic nefavorabil, o „ CERERE pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale",conform modelului din Anexa 2 la Ordinul ANAF nr. 1863/2016.

După constatarea şi evaluarea pagubelor, comisia constituită conform art.106, alin.(6) din Legea nr.227/2015, întocmeşte un „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor", conform modelului din Anexa 3 la Ordinul ANAF nr. 1863/2016.


Lista de fisiereOPANAF_1863_2016.pdf OP_89_2018.pdf