Primaria Săcălaz - www.sacalaz.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Primaria functioneaza din 1968 si este o institutie publica , ce are ca obiectiv deservirea populatiei, ce presupune servicii si activitati catre comunitatea locala.


Principalele activitati si servicii:

Principala activitate este administratia publica ce are ca rol deservirea populatiei cu servicii in domeniul:


Numarul de angajati:

Numarul de calculatoare disponibil 13 calculatoare dotate cu programele necesare fiecarui departament.

Accesibilitate la internet:
- Un singur calculator are acces la internet.

Numarul de persoane instruite in utilizarea PC /Internetului:
- 10 persoane sunt instruite in folosirea Pc si a Internetului.

Partidele politice existente sunt:ANALIZA SWOT A COMUNEI SACALAZ

Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea potentialelor, a prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT semnifica Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunitati si Amenintari.

FACTORI

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Pozitie Geopolitica

Localizare in apropierea granitei cu Iugoslavia , in zona de contact cu UE , la o distanta sub 700 km de 13 capitale europene;

Comuna Sacalaz este situata in partea de vest a municipiului Timisoara, la 5 km distanta de Timisoara , accesibila pe DN 59 A

Conditii geografice (climatice , hidro-geologice, pedologice) foarte favorabile

Lipsa accesului direct In tarile Comunitatii Europene – inexistenta in judetul Timis a unui punct de frontiera cu Iugoslavia slabe resurse de subsol alternanta de ani secetosi si umezi

Populatie, forta de munca

grad ridicat de toleranta , nivel redus de conflicte sociale intre cetateni ponderea majora a populatiei din grupa de varsta adulta ( 20-60 ani ) peste 50 % din totalul populatiei

bilant demografic general negativ reproducere demografica simpla – atitudine denatalista ;lipsa acuta de locuri de munca;tendinta de crestere a ratei somajului;plati compensatorii pentru disponibilizati, ceea ce produce lene sociala

Patrimoniu

reserve de terenuri care pot fi convertite pentru functiuni diverse posibilitati de dezvoltare in viitor (terenuri neconstruite 37.20 %)intravilanul reprezinta aproximativ 50 % din teritoriul comunei;rezerve de terenuri de buna calitate pentru practicarea agriculturii , cu lucrari de imbunatatiri funciare;piata libera stabila de terenuri si cladiri in intravilan si extravilan ;existenta unui patrimoniu architectural valoros;

cost ridicat al terenurilor echipate cu lucrari tehnico – edilitare;neconcordanta intre valoarea reala a locuintelor si pretul acestora pe piata imobiliara libera ;process accelerat de degradare a patrimoniului

Infrastructura de circulatie si transport

reteaua stradala are o lungime de 22,5 km din care:

strazi modernizate 3,25 km

strazi nemodernizate 19,25 km trama stradala este de tip rectangular , cu strazi avand aliniamente lungi de peste 500 m si cu prospectul ( distanta dintre fronturile caselor ) cuprins intre 10 si 40 m principala strada a comunei este DN 59 A Timisoara – Jimbolia care traverseaza comuna pe directia mediana pe toata trama stradala pe ambele parti exista trotuare cu o latime de 1,50-2,00 m insotite de spatii verzi

transportul in comun al calatorilor catre oras

Un procent ridicat al strazilor nemodernizate ( 85 % ) impietruite cu pavele , balast, pamant

Pe reteaua stradala nu exista nici o intersectie amenajata , asfel ca in intersectii circulatia nu este canalizata si dirijata , existand numeroase puncte de conflict periculoase La unele strazi prospectul se reduce la jumatate pe sectoarele marginale sau racordarea se face prin curbe mici

Lipsa locurilor de parcare in zona centrala a comunei

Pasajul de nivel peste calea ferata prezinta denivelari si o vizibilitate redusa

Stare de uzura inaintata a mijloacelor de transport feroviar

Inexistenta subventiilor pentru transportul in comun

Retele Tehnico–edilitare, energetice si telecomunicatii

Infrastructura tehnica de alimentare cu apa , lucrari hidroameliorative

Alimentare cu energie electrica , gaze naturale bine dezvoltata

Acoperire integrala cu retea de telefonie mobila – alternativa pentru telefonia fixa

Realizarea retelei de distributie a gazelor naturale

Regiunea V vest neinstitutionalizata

Lipsa unor dotari edilitare necesare dezvoltarii economico – sociale

Dezvoltare relativ redusa a infrastucturii de afaceri

Lipsa SRM-urilor

Economie

Structura economica diversificata

Activitati industriale de prelucrare a resurselor locale agricole

Exista 31 de societati cu activitati in diverse domenii industria materialelor de constructii , unitati de reparatii si intretinere masini , industria alimentara de panificatie

Cresterea numerica a IMM-urilor

Aconomia zonei in curs de stabilizare

Structura economica invechita , utilaje vechi cu uzura fizica si morala ridicata

Fluctuatie mare a personalului intre diverse ramuri economice

Absenta unui mecanism de stimulare selective a activitatilor industriale si de promovare a industriilor nepoluante si care produc bunuri cu valoare adaugata mare ;

Nivel relativ redus al dezvoltarii IMM-urilor

Invatamant

Procent de scolarizare ridicat ( peste 80 % )

Retea de invatamant general

Autonomia unitatilor de invatamant este relativ redusa

Reteaua scolara este inusuficient de flexibila

Dotare precara a unitatilor de invatamant cu echipamente si materiale

Migrarea cadrelor didactice din invatamantul rural spre cel urban

Cultura

Mass media

Centru de Consiliere pentru Cetateni Existenta caminelor culturale cu activitati diversificate ambluri artistice Biblioteca comunala

Mass- media dezvoltata pentru un mediu rural :

1 post de televiziune Tim Sat Sacalaz

1 retea TV prin cablu

1 cotidian trimestrial–

“Foaia Sacalazului “

Insuficianta integrare in circuitul cultural national ;

Insuficienta implicare a societatii civile in viata culturala ;

Lipsa unei strategii culturale coerente ;

Baza materiala insuficient consolidata pe plan local

Sanatate, asistenta sociala

Exista o repartitie echilibrata atat ca nr. de persoane deservite / cabinet medical , cat si in privinta raportului rural

Administratia piublica locala asigura fonduri si servicii pentru protectie sociala

comuna beneficiaza drepturi privind ajutorul social un nr. de 106 persoane in care sunt incluse si persoanele cu handicap

Cantina sociala pertru pesoanele sarace cu contributia Bisericii Ortodoxe si Administratiei publice locale

Centralizare excesiva – lipsa posibilitatii coordonarii politicii

de sanatate la nivel local ;

Unitati de sanatate vechi

Intretinere curenta nesatisfacatoare

Lipsa dotarilor necesare desfasurarii activitatilor de expertiza mediacala ;

Lipsa centrelor de recuperare

Insuficiente servicii si personal specializat ;

Implicarea insuficienta a societatii civile si a bisericilor in rezolvarea problemelor sociale comunitare

Mediu

Grad de poluare relativ mic

Existenta unor zone verzi amenajate si lucii de apa care pot imbogatii microclimatul ; posibilitati de extindere a acestora;>

Existenta a 10 fantani publice in comuna

Plantarea 1500 buc puieti salcami

Indice scazut de zona verde pe locuitori

Posibilitati reduse de agrement in interiorul zonei

Lipsa perdelelor de protectie

Inexistenta unei gestiuni ecologice integrate a deseurilor

Locuire

Suprafata medie locuibila relativ mare

Existenta politicilor locale de achizitionare si transformare a imobilelor in vederea rezolvarii problemelor sociale

Existenta spatiilor de joaca amenajate pentru copii in fiecare localitate

Atribuirea a 70 de locuri de casa pentru tinerii pana la 35 de ani in vederea construirii de locuinte

pondere mica a locuintelor aflate sub tutela administratiei publice locale

stare de uzura avansata la cca. 60 % din totalul locuintelor

insuficienta echipare a comunei cu spatii verzi , agroalimentare

existenta in zonele de locuit a unor functiuni incompatibile cu locuirea

Punctele Tari ale unei zone sunt acele valori sau acei factori care ii dau acesteia un avantaj competitiv si ii confera atractivitate.Punctele Tari reprezinta fortele interne, adica forte distincte, cu caracteristici legate de localizarea zonei.

Punctele Slabe sunt acei factori sau acele tendinte care creeaza obstacole in calea dezvoltarii economico-sociale.

Punctele Slabe pot lua forme sociale, fizice, financiare, reglementative, operationale sau altele. Acestea pot fi impartite in Punctele Slabe care pot fi corectate in termen scurt, intre 3-5 ani, si Punctele Slabe care necesita timp indelungat si sunt dificil de corectat.

Raspunsul analitic la relevarea Punctelor Slabe a fost acela de a formula masuri concrete, care sa inlature obstacolele si sa potenteze accentuat Punctele Tari.

Punctele Tari si Punctele Slabe au fost considerate factori interni ai zonei sau endogeni. Oportunitatile si amenintarile sunt considerate factori externi sau exogeni.

Oportunitatile sunt acei factori externi care usureaza dezvoltarea avantajului competitiv (Punct Tare).

Amenintarile sunt tendinte nefavorabile, dezvoltari externe de zona, care conduc la dec1inul avantajului competitive al acesteia.Modificarea conditiei externe reprezinta o amenintare sau o oportunitate, in functie de conditiile locale ale zonei.

Evaluarea mediului/contextului si a factorilor externi este una dintre caracteristicile distincte ale planificarii strategice, referindu-se la comunitatea internationala, inclusiv cea europeana, la planul national si la cel regional /judetean/local. Se cunoaste ca modificarile din aceasta sfera se afla dincolo de controlul zonal,dar impactul lor asupra acesteia reprezinta preocupari legitime.

Analiza potentialelor de dezvoltare (Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunitati, Amenintari) este utilizarea formularelor specifice, prin care trebuie sa se identifice, masurilei considerate opportune pentru inlaturarea Punctelor Slabe, criterii specifice de selectie/ierarhizare, pentru realizarea prioritizarii Punctelor Tari si a Punctelor Slabe.INFORMATII UTILE:

Institutiile sociale care functioneaza pe raza comunei sunt dispensarele umane. Exista si functioneaza scoli generale, camine culturale, biserici ortodoxe si catolice, politie, primarie, posta. Activitatile economice de baza sunt: agricultura, comertul, cresterea animalelor,servicii catre populatie. Persoanele nascute in comuna Sacalaz, la implinirea varstei de 18 ani primesc titlul de cetatean major al comunei, organizandu-se anual festivitati in acest sens la caminul cultural. Persoanelor care si-au adus o contributie deosebita pe plan politic, economic, social si cultural sau celor care sprijina efectiv dezvoltarea comunei Sacalaz, li se acorda titlul de “cetatean de onoare” al comunei, avand dreptul sa-si stabileasca domiciliul in Sacalaz.

Toti cetatenii comunei Sacalaz au dreptul egal de a participa la viata politica, economica, sociala, cultural-sportiva. In problemele de interes deosebit, in conditiile legii, cetatenii comunei sunt consultati prin referendum sau prin adunari populare, organizate pe fiecare sat in parte. Primarul comunei sau Consiliul Local Sacalaz convoaca si organizeaza adunarile populare prin aducerea la cunostinta publica, comunicandu-se scopul adunarii, data si locul unde urmeaza sa se desfasoare. Adunarile populare sunt legal constituite daca la acestea participa majoritatea reprezentantilor familiilor, la adunari adoptandu-se “propuneri” cu ½+1 din numarul celor prezenti. Propunerile facute sunt consemnate intr-un proces-verbal care se inainteaza Primarului Comunei Sacalaz. Primarul este obligat sa avizeze propunerile si sa le inainteze Consiliului Local la prima sedinta, pentru a putea hotari in legatura cu acestea. Solutia care se adopta de catre Consiliul Local Sacalaz se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului. Bunurile care apartin comunei Sacalaz fac parte din domeniul public de interes local sau din domeniul privat. Bunurile din domeniul privat sunt administrate de Consiliul Local Sacalaz si ele pot fi concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune. Consiliul Local Sacalaz a hotarat infratirea comunei Sacalaz cu localitatea Torac din Iugoslavia si asocierea cu persoanele juridice straine in vederea realizarii unor activitati de inters comun.

Denumirile unor institutii publice de interes local, strazi si alte obiective locale sunt hotarate de catre Consiliul Local Sacalaz, in conditiile si in limitele legii. Insemnele specifice ale localitatii si modalitatile de utilizare a acestora vor fi stabilite de catre organul colectiv de conducere a comunei, urmand sa fie mentionat in STATUTUL COMUNEI.