Primaria Remetea Mare - www.remeteamaretimis.ro

Judetul Timis


Sistemul de Informatii Schengen II

Prezentare generala

Remetea Mare

Asezare geografica

Comuna Remetea Mare se situeaza in centrul judetului Timis ,la 12 km est de municipiul Timisoara.Este strabatut de drumul national DN 6(E70) si de canalul Bega Se învecinează la nord-est cu Ianova, la est cu Izvin, la sud cu Bucovăț și la vest cu Ghiroda. Comuna Remetea Mare  cuprinde localităţile Remetea Mare şi Ianova. Distanţa între localităţile Remetea Mare şi Ianova este de 7 km

 

Comuna se întinde pe o suprafaţă de 5815 ha din care teren arabil extravilan 4538 ha, 1670 ha pe raza localităţii Remetea Mare, 2868 ha pe raza localităţii Ianova, teren intravilan 369 ha din care 193 ha Remetea Mare si 176 ha Ianova. Păşunea se întinde pe o suprafaţă de 633,27 ha, iar pădurea are un total de 270,79 ha.

Distanţa între localităţile Remetea Mare şi Ianova este de 7 km.

Căile de comunicaţie sunt asigurate de DN 6 şi linia de cale ferată R 10, pe raza comunei existând 8 staţii de autobuz.

Localitatea Remetea Mare este atestată documentar din anul 1476 deşi aşezarea este mult mai veche. Între anii 1723-1725 a fost consemnată existenţa a două domenii din care unul aparţinea familiei Ambrozy. În anul 1820 a fost construit castelul care în momentul de faţă se află în proprietatea familiei Iovi, familie care a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate prin aplicarea legii 18/1991. O lungă perioadă acest castel a constituit atracţie turistică fiind înscris în fostul Complex turistic, Hanul “Privighetoarea Banatului”.

Potrivit Legii 215/2001 Remetea Mare este comuna de categoria a - III -a.

În ceea ce priveşte numărul şi componenţa populaţiei, la nivelul comunei Remetea Mare, situaţia se prezintă astfel: din totalul populaţiei de 2039 locuitori, 1221 locuiesc în localitatea Remetea Mare şi 818 în localitatea Ianova.

Numărul gospodăriilor în Remetea Mare este de 446, iar în Ianova de 393.

Componenţa pe naţionalităţi este următoarea: - români – 1939 - maghiari -92 - germani - 2 - italieni - 4 - arabi - 2

Autorităţile administrative publice locale prin care se reflectă autonomia comunei sunt: Consiliul Local Remetea Mare ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Remetea Mare ca autoritate executivă. Primăria şi Consiliul Local al comunei Remetea Mare îşi au sediul în localitatea Remetea Mare, strada Principală nr. 112.

 

Principalele instituţii publice existente la nivelul comunei Remetea Mare sunt:

• Primăria Remetea Mare

• Căminul Cultural Remetea Mare cu Biblioteca Comunală;

• Căminul Cultural Ianova;

• Dispensarul Uman Remetea Mare, Dr. Tărniceru Alina

• Dispensarul Uman Ianova, Dr. Tărniceru Alina

• Cabinet Stomatologic Dr. Arcip Tamara,Remetea Mare

• Farmacia Umană “Feronia” , Remetea Mare

• Farmacia Veterinară şi Cabinet Veterinar “Super Pet” Remetea Mare

• Post Poliţie Remetea Mare

• Şcoala cu clasele I-VIII Remetea Mare , Grădiniţa cu Program Normal Remetea Mare

• Gradiniţa cu Program Normal Ianova

• Şcoala cu Clasele I – IV Ianova

• Biserica Ortodoxă Română Remetea Mare

• Biserica Penticostală Remetea Mare

• Biserica Baptistă Remetea Mare

• Biserica Ortodoxă Română Ianova

• Biserica Catolică Ianova

• Biserica Baptistă Ianova

 

Principalele evenimente religioase si culturale sunt Ruga Remetea Mare la 15 august Ruga Ianova, prima vineri după Paşti

Activităţile economice preponderente sunt agricultura, prin cultivarea terenurilor agricole aflate în proprietate, mica industrie, dezvoltată de societăţile comerciale private de pe raza comunei, comerţul, desfăşurat de reţeaua privată de magazine.

Partidele politice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Remetea Mare sunt: P.S.D.ALDE.P.N.L.,P.P U,

În concluzie, comuna Remetea Mare este un spaţiu plăcut cu o agricultură dezvoltată şi resurse umane. O racordare bună la infrastructură şi transport intern şi internaţional. O comună primitoare, deschisă către nou. O comună situată pe drum European (E 70), cu potenţial ridicat agricol şi turistic şi deschidere spre cetăţean şi investitor.

Alte informatii

Informatii Publice