Primaria Prejmer

Primaria Prejmer - www.primariaprejmer.ro

Judetul Brasov

Transparenta decizionala

ANUNT

Nr. 6561 din 31.07.2015

Primarul com. Prejmer, Şerban Todorică Constantin, a iniţiat Proiectul de Hotărâre nr. 6382 din data de 28.07.2015 cu privire la asocierea com. Prejmer cu comunele Vama Buzăului, Teliu, Hărman şi Sânpetru în vederea constituirii Regiei Autonome a Pădurilor "Zimbrul Vama Buzăului" R.A. pentru gospodărirea şi administrarea fondului forestier, proprietatea asociaţilor, acesta fiind însoţit de Nota de Fundamentare nr. 6042 din data de 15.07.2015, Referatul compartimentului de specialitate al Primarului nr. 6381 din 28.07.2015 şi anexele 1-3 la Proiectul de Hotărâre care constau în Contract de asociere, Act Constitutiv şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Regiei Autonome a Pădurilor "ZIMBRUL VAMA BUZAULUI".

In termen de 10 zile de la data prezentei, se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 6382 din data de 28/07/2015, supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi depuse în scris la Secretariatul Primăriei com. Prejmer în zilele lucrătoare între orele 08:30 - 16:30, persoană de contact Marin Alina - Registratura com. Prejmer.


Lista de fisiereAnunt-6561-din-2015-07-31.pdf OCE20150731101748.pdf