Primaria Prejmer

Primaria Prejmer - www.primariaprejmer.ro

Judetul Brasov

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Prejmer

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Prejmer

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Prejmer, în parteneriat cu Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, a obţinut finanţare prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative pentru proiectul ,,Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Prejmer”.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 12789.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 313.677,71 lei, din care:
313.677,71 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
6.273,55 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Obţinerea unui document programatic - Strategia locală de dezvoltare durabilă - actualizat la necesităţile actuale, însoţit de metodologii de implementare, eficient pentru planificarea strategică a dezvoltării durabile a localităţii
2. Armonizarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă cu Strategia Zonei Metropolitane Braşov, prin consolidarea parteneriatului la nivelul Zonei Metropolitane Braşov - exerciţiu de dezvoltare a capacităţii administraţiei publice locale de a dezvolta parteneriate inter-instituţionale
3. Asigurarea competenţelor necesare personalului Administraţiei publice locale prin instruire în domeniul planificării strategice
4. Optimizarea actului decizional, prin dotarea cu sistem informatic de planificare a resurselor bazat pe managementul prin obiective/proiecte, în scopul dezvoltării capacităţii administraţiei publice locale de a realiza o mai bună planificare strategică.
Scopul proiectului este formarea competenţelor la nivelele decizional şi executiv ale administraţiei publice locale pentru actualizarea şi implementarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă 
Grupul ţintă vizat direct de rezultatele proiectului este compus din:
funcţionarii publici şi personalul contractual al administraţiei publice locale, persoane care vor fi instruite în domeniul planificării strategice, vor participa la ateliere de lucru pe temele dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse; vor fi instruite pentru utilizarea soft-ului specializat persoanele care, conform fişei postului, vor avea nevoie de acest instrument de lucru;
indirect, prin dezbaterile publice, populaţia Comunei Prejmer se va implica activ în procesul de actualizare a strategiei de dezvoltare locală;

Principalele activităţi ale proiectului sunt: informare, comunicare şi publicitate la începerea proiectului; elaborare studiilor prospective; achiziţie aplicaţii informatice specifice şi instruirea personalului; actualizarea strategiei – elaborare şi aprobare; etc.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. 
Locul de desfăşurare al proiectului: Primăria Comunei Prejmer
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: Strategia de dezvoltare locală durabilă, actualizată, armonizată cu strategia de dezvoltare durabilă a Zonei Metopolitane Braşov;formarea personalului şi implemetarea unui sistem informatic performant;
Persoana de contact: Sima Mihaela Liliana – U.A.T Comuna Prejmer, Jud. Braşov
tel. 0268- 362 003, 0730-550 941; fax: 0268-362 363
Str. Mare nr. 565 cod poştal 507 165 e-mail: primaria.prejmer@yahoo.com


Lista de fisiere



2.5 Grafic de activitati.pdf DSC_0030.jpg DSC_0041.jpg DSC_0043.jpg DSC_0076.jpg DSC_0077.jpg DSC_0123.jpg DSC_0189.jpg DSC_0223.jpg DSC_0236.jpg DSC_0238.jpg DSC_0247.jpg HPIM1961.jpg