Primaria Prejmer

Primaria Prejmer - www.primariaprejmer.ro

Judetul Brasov

date generale

date generale

1.STATUTUL ADMINISTRATIV – comuna

2.AŞEZARE GEOGRAFICĂ

Comuna este situată în partea de est a judeţului Braşov, la o altitudine ce variază între 561- 593 m.

Coordonatele geografice (23°43’ longitudine estică şi 45°43’ latitudine nordică),  plasează  aşezarea  la  15  km  nord-est  faţă  de  municipiul Braşov, pe drumul naţional DN  10 Braşov  - Buzău. Teritoriul comunei Prejmer este străbătut de DN 11 -   Braşov -   Târgu Secuiesc (care se intersectează cu DN 10 la dreapta comunei Hărman) şi de DJ 112D -
Tărlungeni  -  Prejmer  -  Lunca  Câlnicului.  De  asemenea,  localitatea Prejmer  este  străbătută    prin  partea  nord-vestică  de  linia  de  cale ferată Braşov - Ciceu (via Sfântu Gheorghe) iar la sud de linia de cale ferată Braşov-Întorsura Buzăului.   Pe teritoriul comunei există două staţii CFR   şi staţii de autobuz pentru transportul rutier în comun, care fac legătura cu centrele importante din jur.

În  partea  de  nord  (prin  satul  aparţinător  Lunca  Calnicului),  comuna Prejmer se învecinează la nord pe Râul Negru cu comuna Chichiş din judeţul Covasna, la est pe râul Tărlung cu comunele Dobârlău şi Teliu, la vest cu Hărman, iar la sud cu comunele Budila şi Tărlungeni.

3.LOCALITĂŢI  COMPONENTE   -  Prejmer,  Lunca  Câlnicului  şi  Stupinii Prejmerului

4.DATE ADMINISTRATIV TERITORIALE 

Suprafa  a total 6.826.ha 
               - din care:

- intravilan 1. 073 ha 
- extravilan 5.753 ha

b. Suprafa  a terenurilor pe categorii de folosinţă: 
               -

Proprietate publică    Proprietate privată

intravilan  extravilan  intravilan  extravilan

Păduri                          2170

Arabil                                               332             3350

Fâneţe                                                                383

Păşuni                          1050                               -

Vii         şi

livezi

 

c. Număr de gospodării(locuinţe) 2654 din care racordate la : 
               - alimentare cu apă potabilă - 65%

- canalizare   - 0

- gaze naturale   - termoficare:

Stupinii Prejmerului- 100% incalzire pe lemne

Lunca Calnicului- 35% incalzire cu gaze naturale 
                     - 65% incalzire pe lemne

Prejmer- 32% încălzire cu gaze naturale 
               - 68% încălzire pe lemne

- electricitate 100%

- telecomunicatii

Televiziunea prin cablu: 826 abonaţi (1 operator privat); Televiziune prin satelit: 350 abonaţi (2 operatori privaţi); Telefonie: 1142 abonaţi

Acces Internet: 477 abonaţi (2 operatori privaţi).

 

5. TOTAL POPULA ŢIE   - 9133 din care:

Masculin - 4526

Feminin - 4607

În  ceea  ce  priveste  statistica  pe  naţionalităţi  datele  transmise  de Direcţia  Judeţeană  de  Statistică  sunt  conform  Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2002

a. Români 7612

b. Maghiari 216

c. Germani ...

d. Alte naţionalităţi: romi 375

Sursa: www.prefecturabrasov.ro

Stema Prejmerului:

 Stema Prejmer