Primaria Plopiş - www.comunaplopis.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Privind aprobarea incheierii unui act aditional cu privire la modificarea onorariului prevazut in... - 29 August, 2017
Privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu proprietate publica a comunei Plopis - 29 August, 2017
Privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu propietate publica a comunei Plopis - 29 August, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 29 August, 2017
Privind implementarea proiectului Construire si dotare Casa pentru Servicii Funerare - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectul de investitii Construire si dotare CASA... - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea acordarii unui ajutor medical Parohiei greco-catolice Plopis - 31 Iulie, 2017
Privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul... - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Plopis - 31 Iulie, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea actului de punere in valoare inregistrat la O,s Magura Simleul Silvaniei - 23 Iunie, 2017
Privind aprobarea actului de punere in valoare inregistrat la O,s Magura Simleul Silvaniei - 23 Iunie, 2017
Privind aprobarea actului de punere in valoare inregistrat la O,s Magura Simleul Silvaniei - 23 Iunie, 2017
Privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 - 23 Iunie, 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 23 Iunie, 2017
Privind aprobarea completarii Planului Strategic de Dezvoltare al comunei Plopis, judetul Salaj pentru... - 23 Iunie, 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 06 Iunie, 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi: Centrul de zi... - 06 Iunie, 2017
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi ,, Centrul de... - 06 Iunie, 2017
Privind alegerea presedintelui de sedinta - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea finantarii de la bugetul local a proiectului Modernizare:Strada Moghioruta, localitatea... - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea bugetului actualizat ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitii prevazute in... - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea Agendei principalelor manifestari culturale pentru anul 2017 - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea planului de pregatire profesionala a personalului pe anul 2017 - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea tarifului pentru prestarea activitati de precolectare, colectare si transport a... - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea demolarii constructiei cu denumirea Camin Cultural Iaz - 11 Mai, 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Plopis, judetul Salaj, pe anul 2016 - 11 Mai, 2017
privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Plopis,judetul Salaj, pe trimestrul I, 2017 - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Plopis, pentru... - 28 Martie, 2017
Privind aprobarea completarii si modificarii HCL Plopis nr 44 din 14 iulie 2016 privind aprobarea actului... - 28 Martie, 2017
Privind aprobarea reorganizarii serviciilor sociale din cadrul Proiectului Calitate si echitate in... - 28 Martie, 2017
Privind actualizarea denumirii serviciului social furnizat prin Centrul de zi pentru copii, Făgetu - 28 Martie, 2017
Privind actualizarea denumirii serviciului social furnizat pentru centrul de zi pentru copii Plopis - 28 Martie, 2017
PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PLOPIS PE ANUL 2017 - 28 Martie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul investitii „ Modernizare artere rutiere... - 09 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul investitii „Modernizare drumuri de... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „ Canalizare menajera si... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea Actului de punere in valoare inregistrat la O.S „Magura” Simleu Silvaniei - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea consumului mediu de carburant la 100 km pentru autoturism Dacia Duster Sj 01 PCP, din... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea incheierii unui act aditional cu privire la modificarea onorariului prevazut in... - 09 Februarie, 2017
Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua... - 02 Februarie, 2017
Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de... - 27 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului medico-social din cadrul... - 27 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea acoperirii definitive din escedentul bugetului local a deficitului sectiunii de... - 27 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Plopis - 27 Ianuarie, 2017