Primaria Plopiş - www.comunaplopis.ro

Judetul Salaj


Sistemul de Informatii Schengen II

Hotarari de consiliu 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2011

Hotarare consiliu


Hotarare consiliu


Privind numirea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de lucrari... - 14 Noiembrie, 2017
Privind completarea programului anual de achizitii publice pentru anul 2017 - 27 Octombrie, 2017
Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Plopis, județul Sălaj, pe... - 27 Octombrie, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 27 Octombrie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectul investitii Modernizare drumuri de interes... - 22 Octombrie, 2017
Privind aprobarea consumului mediu de carburant la 100 km si stabilirea normei de consum pentru... - 22 Octombrie, 2017
Privind alegerea presedintelui de sedinta - 29 Septembrie, 2017
Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare pentru Centru rezidential de ingrijire si... - 26 Septembrie, 2017
Privind aprobarea bugetului actualizat a cheltuielilor legate de proiect, ca urmare a finalizarii - 26 Septembrie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul investitii ,, Alimentare cu apa potabila... - 26 Septembrie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici si cofinantarea la obiectivul investitii privind... - 26 Septembrie, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 26 Septembrie, 2017
Privind admiterea elevilor in Centrul de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de... - 22 Septembrie, 2017
Privind aprobarea incheierii unui act aditional cu privire la modificarea onorariului prevazut in... - 29 August, 2017
Privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu proprietate publica a comunei Plopis - 29 August, 2017
Privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu propietate publica a comunei Plopis - 29 August, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 29 August, 2017
Privind implementarea proiectului Construire si dotare Casa pentru Servicii Funerare - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectul de investitii Construire si dotare CASA... - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea acordarii unui ajutor medical Parohiei greco-catolice Plopis - 31 Iulie, 2017
Privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul... - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local al comunei Plopis - 31 Iulie, 2017
Privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 31 Iulie, 2017
Privind aprobarea actului de punere in valoare inregistrat la O,s Magura Simleul Silvaniei - 23 Iunie, 2017
Privind aprobarea actului de punere in valoare inregistrat la O,s Magura Simleul Silvaniei - 23 Iunie, 2017
Privind aprobarea actului de punere in valoare inregistrat la O,s Magura Simleul Silvaniei - 23 Iunie, 2017
Privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 - 23 Iunie, 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 23 Iunie, 2017
Privind aprobarea completarii Planului Strategic de Dezvoltare al comunei Plopis, judetul Salaj pentru... - 23 Iunie, 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 06 Iunie, 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi: Centrul de zi... - 06 Iunie, 2017
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi ,, Centrul de... - 06 Iunie, 2017
Privind alegerea presedintelui de sedinta - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea finantarii de la bugetul local a proiectului Modernizare:Strada Moghioruta, localitatea... - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea bugetului actualizat ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitii prevazute in... - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea Agendei principalelor manifestari culturale pentru anul 2017 - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea planului de pregatire profesionala a personalului pe anul 2017 - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea tarifului pentru prestarea activitati de precolectare, colectare si transport a... - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea demolarii constructiei cu denumirea Camin Cultural Iaz - 11 Mai, 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Plopis - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Plopis, judetul Salaj, pe anul 2016 - 11 Mai, 2017
privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Plopis,judetul Salaj, pe trimestrul I, 2017 - 11 Mai, 2017
Privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Plopis, pentru... - 28 Martie, 2017
Privind aprobarea completarii si modificarii HCL Plopis nr 44 din 14 iulie 2016 privind aprobarea actului... - 28 Martie, 2017
Privind aprobarea reorganizarii serviciilor sociale din cadrul Proiectului Calitate si echitate in... - 28 Martie, 2017
Privind actualizarea denumirii serviciului social furnizat prin Centrul de zi pentru copii, Făgetu - 28 Martie, 2017
Privind actualizarea denumirii serviciului social furnizat pentru centrul de zi pentru copii Plopis - 28 Martie, 2017
PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PLOPIS PE ANUL 2017 - 28 Martie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul investitii „ Modernizare artere rutiere... - 09 Martie, 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul investitii „Modernizare drumuri de... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „ Canalizare menajera si... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea Actului de punere in valoare inregistrat la O.S „Magura” Simleu Silvaniei - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea consumului mediu de carburant la 100 km pentru autoturism Dacia Duster Sj 01 PCP, din... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua... - 09 Martie, 2017
Privind aprobarea incheierii unui act aditional cu privire la modificarea onorariului prevazut in... - 09 Februarie, 2017
Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua... - 02 Februarie, 2017
Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de... - 27 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului medico-social din cadrul... - 27 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea acoperirii definitive din escedentul bugetului local a deficitului sectiunii de... - 27 Ianuarie, 2017
Privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Plopis - 27 Ianuarie, 2017