Primaria Pişchia

Judetul Timis

Comuna Pişchia

Vă mulţumim că aţi accesat acest site, care se adresează tuturor celor care vor să afle mai multe despre comuna Pişchia.

Comuna Pişchia face parte din judeţul Timiş, aflându-se la o distanţă de 20 km de mun. Timişoara, în direcţia N.E. Comuna este străbătută de drumul judeţean asfaltat 691 Timişoara – Lipova, la o distanţă de 49 km de oraşul Lipova.

Este o comună situată în zona de contact dintre dealurile Lipovei şi câmpia Timişului, fiind o regiune fizico-geografică colinara, cu terase şi lunci formate de pâraiele din comună. Relieful comunei se prezintă sub aspectul colinelor domoale cu pante de 8-10 grade, platformelor netede şi terase aluvionare. Regiunea colinară este mai accentuată în satele Bencecu de Jos, Murani şi Salciua Noua. Pe teritoriul comunei curg pâraiele Beregsau- prin satul Pişchia, Bacinul- la marginea satului Bencecu de Sus, Matca- printre satele Pişchia şi Murani, Ludabara - prin satul Murani, toţi afluenţii mici ai râului Bega.
Se învecinează cu următoarele comune: în nord comuna Fibis; in vest comuna Orţişoara şi comuna Sânandrei; în sud comuna Giarmata; în est comuna Remetea Mare şi comuna Recaş Comuna Pişchia este compusă din cinci localităţi: Pişchia; Bencecu de Sus; Bencecu de Jos; Murani; Sălciua Nouă.


Sistemul de Informatii Schengen II