Primaria Păuliş - www.paulis.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Transparenta Decizionala

Administrator public

Proiect de hotarare nr. 84/02.08.2016 privind infintarea functiei de administrator public (2016-08-25)

Acordare titlului de - Cetatean de onoare al Comunei Paulis -

Proiect de hotarare nr. 92/93/94/95/96/97/07.09.2016 privind aprobarea titlului de - Cetatean de onoare al Comunei Paulis - (2016-09-09)
Proiect de hotarare nr. 91/07.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de - Cetatean de onoare al Comunei Paulis - (2016-09-09)

ANUNT

garda forestiera Oradea (2017-06-28)
ANUNT (2016-02-12)

Anunt proiecte de hotarari martie 2016

Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate primaria Paulis

Planuri parcelare (2016-10-21)

Convocare sedinta ordinara 19.12.2017

convocator sedinta

convocare sedinta ordinara din 25.01.2018 (0000-00-00)
Convocator sedinta oordinara din 19.12.2017 (0000-00-00)
convocator sedinta de indata 23.08.2017 (2017-08-22)
Convocare sedinta extraordinara din 24.08.2017 (0000-00-00)
convocator sedinta extraordinara 18.08.2017 (2017-08-16)

Documentație de atribuire procedură achiziție delegare gestiune serviciu public de salubrizare

Documentație de atribuire procedură achiziție delegare gestiune serviciu public de salubrizare (2016-08-10)

Documentație de atribuire procedură achiziție delegare gestiune serviciu public de salubrizare

Formulare

Model cereri şi reclamaţie administrativă (2016-02-12)

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 544/2001 (2016-02-08)

Lista cuprinzând documentele de interes public

Ordin nr. 10942017

Ordin nr. 10942017 (2017-09-06)

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: (2016-02-10)

Planul de ocupare a functiilor publice

Proiect de hotarare nr. 81/26.07.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 (2016-09-14)

PROIECT BUGET PE ANUL 2018

BUGET 2018 (0000-00-00)

Proiect de hotărâre buget local 2017

Proiect de hotarâre buget local 2017 (2017-03-03)

Proiect de hotarare nr 47

Proiecte de hotarari

Proiecte de hotarari sedinta 19.12.2017 (0000-00-00)
proiecte aduse la cunostinta publica in data de 16.08.2017-ANUNT (2017-08-16)
Proiect de hotarare nr. 93/17.08.2017 (2017-08-17)
Proiect de hotarare nr. 92/16.08.2017 (2017-08-16)
Proiect de hotarare nr. 44 din 06.04.2017 (0000-00-00)
Proiect de hotarare nr. 46 din 20.04.2017 (0000-00-00)
Proiect de hotarare nr. 48 din 24.04.2017 (0000-00-00)
Proiect de hotarare nr. 45 din 20.04.2017 (0000-00-00)
Proiect de hotarare nr. 5 din 09.01.2017 (0000-00-00)
Proiect de hotarare nr. 47 (2017-04-25)
Proiect de hotarare nr. 44 (2017-04-06)
Proiect de hotarare nr.31/09.03.2017 (2016-10-26)
Anunt Proiecte de hotarari - aprilie 2016 (2016-04-04)
Anunt Proiecte de hotarari - martie 2016 (2016-04-04)
Anunt Proiecte de hotarari - februarie 2016 (2016-02-10)

Raport anual privind transparenţa decizională

Raport evaluare implementare Lege 544 pentru anul 2017 (2018-03-22)
raport activitate Legea 544 pentru anul 2017 (2018-03-22)
Raport Legea 544 pe anul 2016 (2017-04-06)
Raport privind Legea 544/2001 pentru anul 2015 (2016-02-08)

Regulament de ordine interioară

Regulament de ordine interioară (2016-02-10)

Regulament de ordine interioară

Regulament de organizare şi funcţionare aparat de specialitate al primarului

Regulament de organizare şi funcţionare aparat de specialitate al primarului (2016-02-10)

Regulament de Organizare si Funcţionare a Consiliului Local al comunei Păuliş

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Păuliş (2016-07-27)

SALARIZAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL SI A FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI PAULIS

SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL SI FUNCTIONARI PUBLICI (0000-00-00)

Salubrizare

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor (2016-08-18)