Primaria Păuliş - www.paulis.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

CODUL ETIC AL PRIMARIEI COMUNEI PAULIS

« Inapoi

09 Noiembrie, 2015

Codul etic şi Regulile de conduită a funcţionarilor publici şi personalului din cadrul Primărie Comunei Păuliş defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţeni, clienţii, partenerii, colegii, etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului contractual din cadrul primăriei.

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni şi parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal, atât funcţionari publici cât şi personal contractual din cadrul Primariei Comunei Păuliş, precum şi a cetăţenilor şi a partenerilor cu care autoritatea publică inra în contact.

Prezentul Cod nu se sustitue actelor normative şi reglementărilor aplicabile în domeniul administraţiei publice.


Lista de fisiereCodul etic.pdf