Primaria Păuliş - www.paulis.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Documente CL 2018

2018 2017 2016

Proiect de hotarare


Proiect de hotarare


stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul dfiscal 2019 - 19 Noiembrie, 2018
Acordare burse de merit și ajutor social elevilor Școlii gimnaziale Sabin Manuilă... - 19 Noiembrie, 2018
Acordare burse de merit și ajutor social elevilor Școlii gimnaziale Păuliș - 19 Noiembrie, 2018
Aprobare plan amplasament și delimitare imobile pt. dezlipire CF 300283 - 19 Noiembrie, 2018
Completarea programului anual al achizițiilor publice de anul 2018 - 16 Noiembrie, 2018
acordare mandat special AGa Compania de Apă Arad - 21 Mai, 2018
Modificare contract delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă - 21 Mai, 2018
Aprobarea documentatiei de urbanism privind avizul de insusire - 02 Aprilie, 2018