Primaria Păuliş - www.paulis.ro

Judetul Arad


Sistemul de Informatii Schengen II

Achizitii Publice

Programul anual al achizitiilor publice

-
Programul anual al achizitiilor publice 2016
- Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018

Reabilitare Gradinita Paulis si construire anexa parter

- Arhitectura
- Audit energetic
- breviar de calcul
- caiet de sarcini executia lucrarilor de demolare
- expertiza tehnica
- Fisa de date a achizitiei
- Formulare
- instalatii de semnalizare si detectie
- instalatii electrice de forta
- instalatii sanitare si termice
- Liste de cantitati
- Rezistenta
- Scenariu de securitate la incendiu
- studiu geotehnic

Inregistrare sistematica 2018-2019

- Inregistrare sitematica 2018-2019

Reparatii interioare Camin Cultural Caldova

- Arhitectura
- Descrierea generala a lucrarilor
- Formulare
- Intalatii electrice
- Lista de cantitati de materiale fara valori