Primaria Păsăreni - www.pasareni.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Informaţii generale

a) Date geografice:
a.1. întinderea teritoriului administrativ 3.019 ha
a.2. delimitarea teritorială a unităţii administrativ-teritoriale:
Aşezare geografică: La sud-est de Municipiul Tg.Mureş la o distanţă de 18km , pe Valea Nirajului între comunele Acăţari şi Găleşti, fiind traversată de drumul judeţean nr. 151D, la o distanţă de 5 km de drumul internaţional E60.
Comunele limitrofe : N: Livezeni S: Fîntînele V: Acăţari E: Găleşti
a.3. satele componente : PĂSĂRENI, GĂLĂŢENI, BOLINTINENI
a.4. distanţa dintre satele componente:

Păsăreni – Gălăţeni2,50 km
Păsăreni – Bolintineni0,50 km

b) Date istorice:
b.1. colectivitatea asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local şi a primarului: 1.920 persoane
b.2. prima atestare documentară:

Localitatea Păsăreni:1392
Localitatea Gălăţeni:1333

c) Populaţia:
c.1. populaţia unităţii administrativ-teritoriale : 1920 persoane

c.2. componenţa etnică:
din care de sex masculin907
de sex feminin1013
LocalitateaRomânăMaghiarăRromUcraineanSecui
Păsăreni1586341--
Gălăţeni26986511
Bolintineni925587--

d) Localitatea de reşedinţă: PĂSĂRENI

e) Unităţi administrative-teritoriale:
e.1. autorităţile administraţiei publice locale:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEIPĂSĂRENI
PRIMĂRIA COMUNEI PĂSĂRENI
Cod fiscal : 4323373

e.2. sediul acestora:
Comuna Păsăreni sat Păsăreni nr.209
Telefon 0265 - 334112
Telefon – fax : 0265 – 333320
e-mail : primpas@rdslink.ro
tel. Primar: 0721 592461
tel. Viceprimar
tel.secretar 0721 592463

f) Căile de comunicaţie existente şi categoria acestora: - drum judeţean (traversează localităţile Păsăreni şi Bolintineni) DJ 151D
- drumuri comunale:
- DC 40 Păsăreni – Bolintineni
- DC 42 Păsăreni – Gălăţeni
- drumuri comunale şi străzi : 11,50 km

g) Date privitoare la instituţile din domeniul sănătăţii:
Instituţii de sănătate:

Cabinet medical individual Păsăreni
Farmacie Păsăreni
Cabinet medical individual Gălăţeni
Farmacie Gălăţeni
Stomatologie Gălăţeni

h) Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură:
- industrie:

Nr. unităţi industrialeProfilPropr.
2 societăţi comercialeConfecţii pieleprivat
1 societate comercialăPanificaţieprivat
1 societate comercialăConfecţionare jucăriiprivat
3 societăţi comercialeComerţprivat

- agricultură:
- 2 societăţi agricole cu profilul de producţie produse agricole vegetale şi zootehnice înfiinţate în baza L.36/91 utilizând o suprafaţă de 1081 ha teren agricol
- proprietăţi agricole individuale: 689 ha teren agricol
- teren forestier: total 341 ha

i) Partide politice şi sindicate, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială:
- Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UDMR