Primaria Neaua - www.neaua.ro

Judetul Mures


Sistemul de Informatii Schengen II

Anunt privind reactualizare P.U.G.

Primăria comunei Neaua, jud. Mureș, demarează procedurile în vederea reactualizării Planului urbanistic general al comunei Neaua, jud. Mureș. Conform art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, așa cum a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011, Planul urbanistic general, se actualizează periodic la cel mult 10 ani, în consecință apare nevoia actualizării Planul urbanistic general la nivelul comunei Neaua, ținând cont de faptul că documentul în cauză a fost întocmit în anul 2002. Nevoia de actualizare mai derivă din necesitatea extinderii intravilanelor satelor componente ale comunei. Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului și către care pot fi transmise comentarii, observații și propuneri, este Viceprimarul comunei Neaua, domnul Csiszer Istvan Csaba, având următoarele date de contact: tel. fix: 0265/585112, tel. mobil: 0741765375, e-mail: neaua@cjmures.ro. În termen de 25 de zile calculate de la data afișării prezentei, respectiv până în data de 29.07.2013, persoanele interesate pot transmite comentarii, observații și propuneri și se pot exprima nevoi referitoare la modul de actualizare a Planului urbanistic general. Răspunsul la observațiile primite în conformitate cu dispozițiile alineatului precedent, se va transmite direct, prin fax, prin e-mail și prin poștă.