Primaria Moldoveneşti - www.primariamoldovenesti.ro

Judetul Cluj


Sistemul de Informatii Schengen II

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

Plan de apărare 2014-2017

Plan de aparare Ómpotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale 2014-2017

- 0.Continutul planului
- 01.Foaie de capăt
- 02.Cuprins
- 03.Dispoziţia primarului
- 04.Tabel componenta CLSU si COAT
- 05.Lista nr.telefon
- 06.Schema fluxului informaţional
- 07. Semnificaţie cod de culori
- 08.Date caracteristice de apărare
- 09.Măsuri preventive
- 10.Mijloace de intervenţie
- 11.Stocul minim de mijloace şi materiale
- 12.Profil transversal tip
- 13.Plan inundatii
- 14.Lista barajelor
- 15.Analize informari raportari
- Plan de aparare aprobat

-

Anunturi

- Anunt
- Recomandari privind prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei